- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

Güdü’den, İstanbul’un otopark sorununa çözüm önerisi

CHP’li Güdü’den İstanbul’un otopark sorunu için öngörü niteliğinde bir çalışma

CHP İBB Meclis Üyesi Mimar Osman Güdü İstanbul’un otopark sorunu ile ilgili öngörülü niteliğinde önemli bir çalışma yaptı. CHP’li Güdü’nün adeta, “İstanbul’un otopark sorunun manifestosu niteliğinde öngörü çalışması” diyeceğimiz bu çalışmayı dikkatinize sunuyorum.

 

Çalışmasında oldukça etkileyici bir öngörü ortaya koyan, meclis üyelerinin dikkatle dinlediği alkış ve takdir ettiği konuşmasının sonunda, “Ümit ederim ki bu kürsüden yaptığım bu konuşma bu meclis salonunda kalmaz. Konuya birlikte çözümler ararız” serzenişi ile temennisini dile getiren CHP’li Kartal ve İBB Meclis Üyesi Osman Güdü’nün konuşmasında ki satır başları şöyle;

Büyük kentlerde yeni yoğunluk arttırıcı plan uygulamalarından kaçınmalı, arazi rantına dönük cazibe kırılmalı, sağlıklı bir kentleşmenin planlı verileri içinde yapılacak uygulamalar ile yaşanılır kentler oluşturulmalıdır. 21.yüzyılın büyük kentlerde ki kâbusu olan otomobillerin, kent içi ulaşımında kentleri esir alacak uygulamalarına imkân veren merkezi ve yerel yönetim anlayışlarından derhal vazgeçmek gerekir. İstanbul bu sorunların altında ezilen bir kenttir” , “İstanbul için düşünülen 3.Köprü, Kanal İstanbul, iki yakada iki yeni kent projesi ile İstanbul’un nüfusu 30 milyonu bulacaktır. Kentlerin planlanması politikacıların değil, bilim adamlarının işi olmalıdır”, “İstanbul’da 4 araçtan 3’ü açıkta, caddelerde, sokaklarda ulaşıma açık yollarda park halindedir.

 

Günde 20 bin’den fazla aracın park ettiği bu alanları kullanan İSPARK için yabancı şirketler İSPARK’A 4 Milyar Avro değer belirlemişlerdir” ,” İstanbul’da otopark gereksinimi için istenilen ölçekte yatırımlar yapılamamıştır. Oto park açığı da her geçen gün katlanarak büyümektedir.

 

Ayrıca İSPARK için ulaşım ağı içindeki yollardan ayrılan park alanları ulaşımdaki sıkıntıyı oldukça arttırmaktadır”, “Kamu alanları, ulaşım yolları bir şekilde işgal edilmiştir, bu alanlar İSPARK görevlilerince de her geçen gün arttırılmaktadır. İstanbul’un yetersiz olan ulaşım ağının % 47’si oto park alanları olarak işgal edilmiştir”, “Kartal ve Maltepe’de 3 cadde üzerinde yapılan araştırmada ulaşım yolu üzerinde oto park olarak işgal edilen alan, ulaşım alanının % 46,6’sıdır. Üsküdar’da, %35,3, Kadıköy’de ,% 47.75, Şişli’de, % 56,6’dır.

 

 

Daha açık bir değişle ulaşımda büyük problem yaşayan İstanbul’un yetersiz olan ulaşım ağının % 47’si oto park alanları olarak işgal edilmiştir. Bu gerçek karşısında her yıl 175.000 aracın trafiğe çıktığı İstanbul’da sorunların her geçen gün nasıl büyüdüğünü görmemek mümkün değildir”, “İstanbul’da binaların oto park ihtiyacı oto park alanlarının tamamının parsel veya bina bünyesinde karşılanamaması halinde oto park adedi kadar otopark bedeli alınır. Örneğin Beşiktaş ilçesinde 1.gurup (150.m2 ve üstü daireler için) 1.827.728.-TL’dir. 80 m2 ve alt gurupları için de 228.466.-TL oto park bedeli alınmaktadır. Bu bedellere ait tutarın tamamı Büyükşehir Belediyesinin kasasına girmektedir. Bu hesapta toplanan milyonlarca lira ile oto park yapma zorunluluğuna rağmen, bu güne kadar bu uygulama yapılmamıştır”

 

CHP’li Güdü’den İstanbul’un otopark sorunu için öngörü niteliğinde bir çalışma

 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin 2011 yılı Eylül ayı toplantılarının 13 Eylül Salı günkü birleşiminde gündem dışı söz alan ve meclis kürsüsünde seslenen CHP İBB Meclis Üyesi Mimar Osman Güdü’nün gündem dışı konuşmasının tam metni;

“Sayın Başkan, değerli Meclis Üyeleri… Nüfusu 17 milyona ulaşan İstanbul’da en büyük sorunlardan biri otopark sorunudur.

 

İstanbul’un son 50 yıllık süreci içinde plansız yapılaşmanın yarattığı kentleşme sorunları, boğaza yapılan köprülerin, ulaşım ağı içinde yeni imar alanlarının açılması, ranta dönük imar uygulamaları, bu kenti yaşanamaz hale getirmiştir. Bu süreçlerde de görülmüştür ki İstanbul’a köprü yapmak ihanet olmuştur.1985 yılında 2.köprü yapılmadan önce araç sayısı 297.700.dür.1986 yılında 2.köprünün yapılmasından sonra ilk yıl araç sayısı 357.200’e çıkmıştır. Şu anki araç sayısı 2.330.000 iken, 3. Köprüden sonra bu sayının 4.milyona ulaşacağı saptanmıştır”

 

“İstanbul için düşünülen 3.Köprü, Kanal İstanbul, iki yakada iki yeni kent projesi ile İstanbul’un nüfusu 30 milyonu bulacaktır. Kentlerin planlanması politikacıların değil, bilim adamlarının işi olmalıdır”

 

“1985 yılında 1000 kişiye düşen otomobil sayısı 51 iken, bu sayı 2010’da224’çıkmıştır. Kentlerin planlanması politikacıların değil, bilim adamlarının işi olmalıdır. İstanbul için düşünülen 3.Köprü, Kanal İstanbul, iki yakada iki yeni kent projesi ile İstanbul’un nüfusu 30 milyonu bulacaktır. Bu kentin mevcut altyapı ile kaldırabileceği araç sayısı 1.milyon,315 bin’dir. Her gün 480 aracın trafiğe çıktığı İstanbul’da 2010 yılında büyük bir artış ile 750.000 araç trafiğe eklenmiştir. 2006 verilerine göre 1630 oto parkta 228.110 araç park kapasitesi mevcuttur. 800.000 araçlık oto park ihtiyacı çözümlenmemiştir.312 kapalı,1298 açık otopark ile hizmet veren İstanbul’da 4 araçtan 3’ü açıkta, caddelerde, sokaklarda ulaşıma açık yollarda park halindedir”

 

“Günde 20 bin’den fazla aracın park ettiği bu alanları kullanan İSPARK için yabancı şirketler İSPARK’A 4 Milyar Avro değer belirlemişlerdir”

İSPARK 2005 yılında İ.B.B iştiraki ile kurulmuş, günde 80.000 aracın giriş çıkış yaptığı otoparklarında nakit girdisi ile en karlı kuruluşlardan biridir.

 

İSPARK oto park alanı olarak kullanılan ve her geçen gün ulaşım yolları ağından işgal edilen yeni park alanları ile ulaşım yollarının daralmasına sebep olan alanlarda alt yapı yatırımları da yapılmamaktadır. Toplam gelirlerinin % 75’i cadde ve sokak kenarındaki park hizmetlerinden gelmektedir. Daha açık bir deyişle bu gelir kamuya ait yollar üzerindeki belirlenen alanlardan sağlanmaktadır. Günde 20 bin’den fazla aracın park ettiği bu alanları kullanan İSPARK için yabancı şirketler İSPARK’A 4.Milyar Avro değer belirlemişlerdir. Her geçen gün arttırılan yol işgal alanları ile İSPARK, satış öncesi görücüye çıkan gelin gibi süslenmektedir. İstanbul’da otopark gereksinimi için istenilen ölçekte yatırımlar yapılamamıştır.

 

Oto park açığı da her geçen gün katlanarak büyümektedir. Ayrıca İSPARK için ulaşım ağı içindeki yollardan ayrılan park alanları ulaşımdaki sıkıntıyı oldukça arttırmaktadır”

“Kamu alanları, ulaşım yolları bir şekilde işgal edilmiştir, bu alanlar İSPARK görevlilerince de her geçen gün arttırılmaktadır. İstanbul’un yetersiz olan ulaşım ağının % 47’si oto park alanları olarak işgal edilmiştir”

“İstanbul’un değişik bölgelerinde yaptığım araştırmalarda bu oranların ne derece ciddi boyutlara ulaştığını da görebiliriz.

 

Bu alanlar İSPARK görevlilerince de her geçen gün arttırılmakta, kamu alanları, ulaşım yolları bir şekilde işgal edilmiştir. Ayrıca imar planlarında yol olarak belirli bu alanların kamuya terkleri yapılmış olmasına rağmen, kamu malı olan bu alanların İSPARK tarafından işgal edilmiş olması hatta İ.B.B iştiraki ile faaliyet gösteren İSPARK’ın satılacak olması da bir hayli düşündürücüdür.

 

 

Zira park alanları olarak işgal edilen kamu mülkleri hiçbir satış, tescil işlemi görmeden alıcılarının kullanımına verilecektir. Bu yasalara da aykırıdır. İstanbul’un değişik bölgelerinde yaptığım çalışmalarda işgal edilen alanlar ve oranlarında; Kartal ve Maltepe’de 3 cadde üzerinde yapılan araştırmada ulaşım yolu üzerinde oto park olarak işgal edilen alan, ulaşım alanının % 46,6’sıdır. Üsküdar’da, %35,3, Kadıköy’de ,% 47.75, Şişli’de, % 56,6’dır. Bu verilerin ortalama değerlendirmesini alacak olursak ulaşım alanları üzerinde oto park olarak kullanılan alanlar  % 47’dir.

 

 

Daha açık bir değişle ulaşımda büyük problem yaşayan İstanbul’un yetersiz olan ulaşım ağının % 47’si oto park alanları olarak işgal edilmiştir. Bu gerçek karşısında her yıl 175.000 aracın trafiğe çıktığı İstanbul’da sorunların her geçen gün nasıl büyüdüğünü görmemek mümkün değildir”

 

“Oto park bedellerine ait tutarın tamamı Büyükşehir Belediyesinin kasasına girmektedir. Bu hesapta toplanan milyonlarca lira ile oto park yapma zorunluluğuna rağmen, bu güne kadar bu uygulama yapılmamıştır”

“İstanbul’da bulunan 33 ilçe için araç gereksinimine göre acilen otoparkların yapılması şarttır. 1 Temmuz 1993 tarihinde çıkan ve 1994 tarihinde yürürlüğe giren oto park yönetmeliğinde yeni yapıların otoparklı olması hükme bağlanmıştır.

 

 

Ancak binaların oto park ihtiyacı oto park alanlarının tamamının parsel veya bina bünyesinde karşılanamaması halinde oto park adedi kadar otopark bedeli alınır. Örneğin Beşiktaş ilçesinde 1.gurup (150.m2 ve üstü daireler için) 1.827.728.-TL’dir.80 m2ve alt gurupları için de 228.466.-TL oto park bedeli alınmaktadır. Bu bedellere ait tutarın tamamı Büyükşehir Belediyesinin kasasına girmektedir. Bu hesapta toplanan milyonlarca lira ile oto park yapma zorunluluğuna rağmen, bu güne kadar bu uygulama yapılmamıştır. Aynı yönetmelikte konut kooperatifleri, sanayi ve depolama tesisleri, kamu kurum ve kuruluşları, halkın toplu kullanıma açık sinema, tiyatro v.s yapılarında hastane, turistik otel gibi binalarda otopark ihtiyacının bina veya parsel bünyesi içinde sağlanması aranmaktadır.

 

Ancak bu kurala uygun tesis veya yapının uygulamada olmadığı da tespit edilmiştir”

“21.yüzyılın büyük kentlerde ki kâbusu olan otomobillerin, kent içi ulaşımında kentleri esir alacak uygulamalarına imkân veren merkezi ve yerel yönetim anlayışlarından derhal vazgeçmek gerekir. İstanbul bu sorunların altında ezilen bir kenttir”

“Büyük kentlerde yeni yoğunluk arttırıcı plan uygulamalarından kaçınmalı, arazi rantına dönük cazibe kırılmalı, sağlıklı bir kentleşmenin planlı verileri içinde yapılacak uygulamalar ile yaşanılır kentler oluşturulmalıdır. 21.yüzyılın büyük kentlerde ki kâbusu olan otomobillerin, kent içi ulaşımında kentleri esir alacak uygulamalarına imkân veren merkezi ve yerel yönetim anlayışlarından derhal vazgeçmek gerekir.

 

İstanbul bu sorunların altında ezilen bir kenttir. Bizler bu kente karşı sorumluluklarımızı ne kadar yerine getiriyoruz? Bu soruyu kendimize samimiyetle sorarak yanıtlayalım. Ümit ederim ki bu kürsüden yaptığım bu konuşma bu meclis salonunda kalmaz. Konuya birlikte çözümler ararız” dedi.