- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

Kartal Cemevi’nde Ahilik konulu panel düzenlendi

Kartal Cem evi Vakfı tarafından düzenlenen “ Ahilik ve Temiz Ahlak” konulu panel Cem evi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Kartal Kaymakamı Nuh Mehmet Hamurcu, Dr. Tuncay Özyavuz, konuşmacı olarak katıldığı paneli Kartal cem evi Genel Sekreteri İsmail Saçlı yönetti.

Panele Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)Kartal İlçe Başkanı Haydar Oğuz, Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz, İl Genel Meclis üyesi Kenan Çakal, Tunceli-Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül CHP Kartal Belediyesi Meclis üyeleri Ali Rıza İkisivri, Kemal Uyan, Kartal Cem evi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Aslan, Esnaf Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

 

Panelde ilk konuşmayı yapan Kartal Kaymakamı Nuh Mehmet Hamurcu, Ahiliğin tanıtımını yaptı. Ahiliğin kendine özgü özellikleri ve güzellikleri olduğunu hatırlatan Hamurcu, “ Ahilik nedir?

Ahîlik kurumunun anlaşılabilmesi ve onun toplumsal hayatta nasıl bir fonksiyon üstlendiğini ortaya çıkarabilmek için ilk önce Ahî kelimesinin kaynağı ve tarihi gelişim içerisinde kazandığı anlamlar üzerinde durmak gerekir.

Ahî kelimesinin kaynağı ile ilgili birbirinden tamamen farklı iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre; Ahî kelimesinin kaynağı Türkçe olup, “akı” kelimesinin Anadolu’daki söyleniş tarzından doğmaktadır. Ahî, kelimesinin Türkçe olduğunu ileri süren araştırmacılara göre Ahî, kelimedeki “k” harfinin “h” olarak telaffuz edilmesinden ileri gelmektedir. Nitekim, Anadolu’da “k” harfinin “h” ve “ğ” şeklinde telaffuz edildiği bilinmektedir(1). Örnek olarak, okumak, bakmak yerine okumah, bahmah veya okumağ, bakmağ denilmektedir. Buna göre Ahî kelimesi “cömert, eli açık” anlamlarına gelen “akı” kelimesinin “h” sesi ile okunmasından türemiş ve terimleşmiş bir kelimedir.

Ahî kelimesinin reisler (başkanlar, liderler) için kullanılması, onun Türkçe “akı” kelimesindeki ses değişikliğiyle oluştuğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Nitekim, Ahî kurumunda reislere Ahî, diğerlerine fetâ, fityan denilmektedir(2)

İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak,
– İşinde ve hayatında, kin, çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak,
– Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak,
– Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak,
– Şevkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak,
– Cömertlik, ikram ve kerem sahibi olmak,
– Küçüklere sevgi, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak,
– Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak,

AHİLİĞE KABUL EDİLMEYEN ZÜMRELER

Fütüvvetnâmelerde kimlerin Ahiliğe kabul edilmeyecekleri açıklanmıştır. Ahiliğin kapısının iyi, ahlâklı olan herkese açık olduğu belirtilmiştir. Ahiliğe kasap gibi kan dökücüler, Tellal gibi bağırıp çağıranlar, Avcılar gibi hileye başvuranlar vs. alınmaz. Ahiliğe kabul edilmeyenler şu şekilde sıralanmıştır:

– Kafirler
– Münafıklar
– Müneccimler
– İçki içenler
– Tellallar (yalan söyleyen reklâmcılar)
– Pişekârlar (sözünde durmayanlar)
– (zalim) Kasaplar
– (gaddar) Cerrahlar
– Sayyadlar (avcılar)
– Muhtekirler (karaborsacılar)
– Kem gözlüler
– Ayıp arayanlar
– Cimriler
– Gıybet edenler
– Bühtan kılanlar (iftiracılar, yalancılar)

Kaymakam Hamurcu, Ahiliğe kabul edilmeyenleri dile getirirken Başkan Öz’ün gözlerine bakarak ”Cerrahlar ve kasaplar Ahilik yapamaz, Ahi olamaz. Çünkü meslekleri kesmek ve kanla ilgilidir”  şeklinde espri yaptı.

“KAPILARIMIZ AÇIK YATARDIK”

Panele katılan diğer konuşmacı İBB CHP Meclis üyesi  Dr. Tuncay Özyavuz, Ahiliğin tarihinin çok eskiye dayandığını ve Ahiliğin temelinde dürüstlük olduğun vurgu yaptı ve “ Moğollar Ahiliğe çok zarar vermiştir Selçuklular döneminde kurulan Ahi teşkilatı eski adıyla Rum’a kadar yayılmıştır. Anadolu’nun eski ismi Rum idi. Çoğunuz hatırlarsınız eskiden bir yere gidileceği zaman anne ve babamız evimizin anahtarını komşuya bırakırdı. Bizde gider evimizin anahtarını komşudan alır ve evimizin kapısını açardık. Eskiden herkes bahçesinin ve mekanının kapısını açık bırakırdı. Şimdi ise birkaç kilitli çelik kapılar yaptırıyoruz. Çünkü mal ve can güvenliğimizi böylece bir yerde korumuş oluyoruz” diye konuştu.

Bu arada ünlü Aşık ve Saz üstadı Hakkı Şimşek, panele sazı ve sözü ile eşlik etti.

Fethi Satıcı