- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

Başbakan Erdoğan: Eğitim Sistemini Yeniden Yapılandırmak Zorundayız!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Eğitim sistemimizi, genç beyinlerimizi, bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirecek şekilde yeni baştan yapılandırmayı gerçekleştirmek zorundayız.” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 24. Toplantısı’nda konuştu. Gerçekleştirilen toplantının, bilime ve bilimsel gelişmelere verilen desteğin bir göstergesi olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bilim, teknoloji ve yenilik konuları bütün bakanlıkların, bütün kurumların üniversitelerin gündeminde her geçen gün daha da artan bir yer tutuyor. Burada aldığımız kararlar aşama aşama titizlikle uygulanıyor.” diye konuştu.

Erdoğan, 2011 yılı başından bugüne kadar özel sektör Ar-Ge destekleri kapsamında, bin 462 projeye 338 milyon destek sağlandığını kaydetti. Erdoğan, “Akademik Ar-Ge destekleri kapsamında ise bin 235 projeye 240 milyon lira destek sağladık. Bunun yanında, bilim insanları ve öğrencilere sağlanan burs ve destekler çerçevesinde 18 bin 108 kişiyi, 81 milyon liralık bir kaynakla destekledik.” diye ifade etti.

Ar-Ge yatırımlarını desteklemek için yapılan teşvikler konusunda bilgi veren Erdoğan, “Bu alana ayırdığımız kaynakların ve verdiğimiz emeklerin neticelerini almaya başladık. Bugün Türkiye bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler ve yenilik konusunda 10 yıl öncesi ile mukayese edilemeyecek kadar ileri yerdedir.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bilim, teknoloji ve yenilik alanında köklü bir değişim süreci yaşadığını kaydeden Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bu süreci arzu ettiğimiz şekilde sonuçlandırabilmemiz için Ar-Ge odaklı firmaların sayısını artırmamız, bilişimciliği desteklememiz, ticarileştirilebilir Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bunlar için de eğitime, kültüre, bilgi birikimine, ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte insan kaynağına ihtiyacımız var. Bugünkü toplantımızda ‘uzun vadede yetişmiş insan gücümüzü nasıl karşılayabiliriz’in yöntemlerini konuşacağız. Bilimi, teknolojiyi ve yeniliği kalkınmanın lokomotifi yapan toplumlara baktığımızda en çok önem verdikleri konunun insan kaynağı olduğunu görürüz. Bunun için eğitim sistemimizi, genç beyinlerimizi bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirecek şekilde yeni baştan yapılandırmayı gerçekleştirmek zorundayız.”

Başbakan Erdoğan, 2023 hedeflerine, ancak eğitim sistemini buna uygun şekilde yapılandırarak ulaşılabileceğini belirtti. Erdoğan, “Bugün alacağımız kararların temel amacı, milli eğitim sisteminde bilim ve teknoloji politikalarımızı bütünleştirmek olacaktır. Çocuklarımıza matematik, fen, teknoloji, yabanı dil derslerinde yeni eğitim metotlarıyla kolay kavrayacakları ve derinleşebilecekleri bir eğitim ortamı hazırlayacağız. Bilgi birikimi yanında kendini ifade edebilen, dünyadaki gelişmeleri takip eden ve analiz edebilen gençlere ihtiyacımız var. Bu konularda üniversitelerimizin aktif rol üstlenmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konularda önemli çalışmalar ortaya koyacak, hepimiz için hayırlı neticeler elde edeceğiz.” diye konuştu.(CHA)