- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

istanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyopark Projesi İle Bir İlke İmza Atıyor

Sosyopark Arama Konferansı Büyük Bir Katılımla Tamamlandı

 

 

istanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyopark Projesi İle Bir İlke İmza Atıyor

 

Sosyal kalkınma politikalarını belirlemek ve toplumun sosyal sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Türkiye’de ilk kez İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde kurulan SOSYOPARK projesi için Arama Konferansı, 8 Mart 2014 tarihinde gerçekleşti. Teknopark’ta mevcut olan kurumsal ve yasal düzenlemelerin SOSYOPARK için de olması ve devletin ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarından destek ve teşviklerinin sağlanması amacıyla düzenlenen konferans;  İstanbul Marriott Hotel Asia’da yapıldı.

 

 

Tüm gün süren SOSYOPARK Arama Konferansı’na; Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Av. Hamza Akbulut, Rektörümüz Prof. Dr. Hamit Okur, SOSYOPARK Koordinatörümüz Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan ile İSMAM Müdürümüz Prof. Dr. Hamza Ateş’in yanı sıra; üniversite rektörleri, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, ilgili bakanlık yetkilileri, kamu, özel sektör ve siyasi parti temsilcileri ile çeşitli akademisyenler katıldı.

 

 

Erdoğan: “Dünyada Başka Bir Örneği Daha Yok”

 

Türkiye’de 2006-2007 yıllarında bireysel düzeyde bazı akademisyenlerin bu kavramı kullandığını ancak kurumsal ölçekte SOSYOPARK projesinin ilk defa İstanbul Medeniyet Üniversitesine mahsus bir kuruluş olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, “Dünya örneğine baktığımızda da benzer uygulamalar söz konusu ancak bizim projemiz kadar kapsamlı, geniş kesimli bir değerlendirmeye rastlamadık. Bu anlamda üniversitemiz bünyesinde kurulan ve son derece özgün bir proje olan SOSYOPARK projesi dünyaya model olacak” dedi.

 

Erdoğan: “Amaç Teknopark Gibi Kurumsallaşmasını Sağlamak”

 

 

Açılış konuşmasına; “Teknoloji ve ürün geliştirme olarak özetleyebileceğimiz  [1]Teknopark konusunda arzu edilen gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Ancak sosyal sorunların çözümüne yönelik projelerin üretildiği ve üniversitelerin sosyal kurumlarla işbirliğinin hedeflendiği teknopark benzeri bir kurumlaşma ne yazık ki henüz oluşmamıştır” sözleriyle başlayan İstanbul Medeniyet Üniversitesi SOSYOPARK Koordinatörü Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, “Biz İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak ismimizin bize yüklediği misyon çerçevesinde toplumsal sorunlara çözüm getirmek amacıyla Sosyopark projesini geliştirdik. Amacımız bu arama konferansı ile Teknopark projesi gibi Sosyopark’ın da devletin teşvik ettiği ve vergiden muaf bir kurum olmasını sağlamak. Ülke genelinde, daha sonra da küresel ölçekte kurumsallaşmasını sağlayacağımız Sosyopark projesiyle birlikte hem sosyal alanlardaki sorunlara daha kalıcı çözümler üretebilecek hem de ulusal-uluslararası düzeyde sosyal kalkınma politikalarına yön verebileceğiz” dedi.

 

Erdoğan: “Sosyopark Projesi ile Toplumsal Sorunlara Çözüm Üreteceğiz”

 

SOSYOPARK bünyesinde Üniversite mensubu bilim insanları, diğer kurumlardaki meslektaşlarının yanı sıra özel sektör, sivil toplum kuruluşları, mahalli idareler, kamu, kurum kuruluşları ve meslek kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak çok önemli projelere imza atacağız” diyen Erdoğan konuşmasına “SOSYOPARK bünyesinde gerçekleştirilen araştırma sonuçları, proje, konferans, sempozyum, panel ve çalıştay gibi etkinliklerle makale ve kitap gibi yayınlarla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Göç, kentleşme, kentsel sorunlar, çevre ve iklim, suç, şiddet, hukuk ve insan hakları vs. gibi sorunları ele alarak toplum sorunlarına çözüm üretmeyi hedefliyoruz” diyerek konuşmasına son verdi.

 

 

 

Okur: “Devletimizin Teşvik ve Destekleriyle 2023 Vizyonunu Yakalayacağız”

 

Konuşmasına ülkemizin çok büyük hedefleri var” sözleriyle başlayan Rektör Prof. Dr. Hamit Okur, “Şu anda 16.büyük ekonomiye sahip olduğumuz için ülkemiz oldukça başarılı. 2023 vizyonu gereği dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye, bunun için ekonominin en tetikleyici unsuru olan araştırma-geliştirme ve eğitime yatırım yapıyor. Bu vizyona ulaşabilmek için devletimiz çeşitli destek ve teşviklerde bulunurken bizler de bu teşvikleri güzel bir şekilde değerlendirerek ülkemizin vizyonuna ulaşmasına vesile olmalıyız” dedi.

 

 

Okur: Günümüzde Sosyal Projelere Oldukça Önem Veriliyor”

 

 

Geçmişte bilim ve sanayiye yapılan teşviklerin günümüzde sosyal alanlara kaydığını söyleyen Rektör Okur, “Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 projesini örnek vermek gerekirse bir tek projenin bütçesi 80 Milyar Euro iken TÜBİTAK’ın bütçesi ise 1 Milyar 700 Milyon” dedi. Bilimde mükemmeliyet, endüstriyel liderlik ve rekabet ile sosyal gelişimi destekleme konularında Horizon 2020 Avrupa Birliği Projesi’nin üç temel ayağı olduğunu ifade eden Okur; “Sadece sosyal gelişimi destekleme için ayrılan bütçe 31.7 Milyar Euro. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Biz de ülke olarak, üniversite olarak, içinde bulunduğumuz teşekküller olarak bizlerin de bu proje içerisinde yer alması, böylece hem Türkiye’nin hem de insanlığın geleceğine yatırım yapmamız gerekiyor. Yine İstanbul Kalkınma Ajansı’nın son yıllarda öne çıkan desteklerinin sosyal alanlara kaydığını görüyoruz diyen Okur: “Özellikle de işbirliğini destekleyici projeler kabul görüyor. Üniversitelerin, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarla ortak olarak gerçekleştirilen projeler, İstanbul Kalkınma Ajansı ve benzer kurumlar tarafından teşvik ediliyor ve kabul görüyor. Dolayısıyla günümüzde sosyal sorun projeleri, sosyal gelişimimize yönelik projeler en az teknoloji, sanayi kadar öne çıkmış ve bu sorunları çözmeye yönelik projeler artık kesin kabul ediliyor” dedi.

 

Biz de İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak ismimizin bize yüklediği misyon çerçevesinde özellikle sosyal konulu projelere ağırlık vererek sosyal toplum olma yönünde son yıllarda çok ciddi başarılı çalışmalara imza atıyoruz” diyen Okur, bu projelerden birinin de SOSYOPARK projesi olduğunu ifade ederek; “Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel idareler, kamu kuruluşları vb. kuruluşlarla işbirliği yapacağımız SOSYOPARK ile sosyal sorunların çözümüne yönelik projeler üretip uygulayacağız” diyerek konuşmasına son verdi.

 

 

Açılış konuşmalarının ardından profesyonel bir ekibin yönetiminde grup çalışmaları yapıldı. On farklı masadan oluşan 100’e yakın katılımcının görüş ve önerileri neticesinde strateji haritası oluşturuldu. Ortaya çıkan maddeler katılımcılar arasında tekrar paylaştırılarak kritik başarı faktörleri ve performans göstergeleri belirlendi ve bundan sonra yapılacaklar tespit edildi. Toplantıda alınan karar ve öneriler raporlanarak ilgili bakanlıklar ile meclise sunulacak.