- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

10-16 MAYIS ENGELLİLER HAFTASI

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi “engelli” olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) belirlemesine göre bugün dünyada 600 milyon insan; başka bir ifadeyle dünya nüfusunun % 10’ u engelli bireylerden oluşmaktadır.

Engelliliğe yol açan pek çok faktör bulunmaktadır. Bunlardan başlıcaları şöyle sıralanabilir;

1. Doğuştan engellilik ve genetik hastalıklar (akraba evlilikleri, kalıtsal hastalıklar, Rh uyuşmazlığı)

2. Annenin sahip olduğu kronik hastalıklar (diabet, hipertansiyon, epilepsi, kalp hastalıkları)

3. Gebelikte geçirilen enfeksiyon hastalıklar (kızamıkçık, toksoplazma, Hepatit B, suçiçeği, cinsel yolla bulaşan hastalıklar)

4. Annenin yaşı

5.Annenin hamilelik döneminde karşılaştığı sorunlar (doktor kontrolünde kullanılmayan ilaçlar, tehlikeli kimyasal maddeler sonucu annenin zehirlenmesi, radyosyon ışınlarına maruz kalma, annenin kötü ve yetersiz beslenmesi, stres)

6. Doğum esnasında karşılaşılan sorunlar (uzun süren doğum süreci sonucu bebeğin oksijensiz kalması, doğum esnasındaki yanlış uygulamalar, erken veya geç doğum)

7. Doğum sonrasında karşılaşılan sorunlar (bebekte yüksek ateş ve havale görülmesi, kafa travmaları, kazalar, yenidoğan döneminde rastlanılan metabolik sorunlar)

8. Uzun süren sarılık, zehirlenmeler, aşırı derecede antibiyotik veya diğer ilaçların kullanılması,

9.Doğum sonrası dönemde engellilik nedenleri (psikososyal örselenmeler, iş kazaları ve meslek hastalıkları, ev kazaları, trafik kazaları, çevresel faktörler, yaşlılık, doğal afetler, kronik hastalıklar, ileri yaş)

Engelliliğin nedenlerinden büyük çoğunluğunun önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir. Genetik etkenler, akraba evliliği, gebelik sırasında yaşanan sorunlar (hastalıklar, ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalmak, alkol ve madde kullanımı, beslenme bozuklukları) önlenebilir nedenlerdir.

Engelliliğin önlenmesi için ülkemizde her bebeğe;

Engelliğe neden olan koşulların ortadan kaldırılması, toplumsal bilincin arttırılması ve engelli bireylerin sosyal, ekonomik ve siyasal arenaya tümüyle dahil olduğu bir toplum yaratmak için gerekli fırsatların sağlanması son derece önemlidir. Engelli insanların yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrelerinin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Engelli insanların sağlık, rehabilitasyon, çevre, eğitim ve istihdam alanlarında karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla 10-16 Mayıs Engelliler Haftası olarak anılmaktadır.

Hayatımızdaki engelleri aşalım!