- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

SGK, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararına Uydu

SGK, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararına Uydu
Kamu Denetçiliği Kurumu, isteğe bağlı Bağ-Kur sigortası olan vatandaşın, mağduriyetini giderme yönünde Tavsiye Kararı aldı.
Şikayetçi, 1990 yılında isteğe bağlı Bağ­Kur sigortalılığının tescil edildiğini bu sigortalılık kapsamında prim ödemesinde bulunduğunu belirtti. Şikayetçi, Antalya Sosyal Güvenlik Merkezinde 1992 yılında tarım Bağ­Kur sigortalılığının resen tescil edildiğini, Kurumun 2011 yılında yeni bir tarım Bağ­Kur sigortalılık numarası vermek suretiyle aynı tarih itibarıyla sigortalılık tescilinde bulunduğunu öne sürdü. Şikâyetçi, isteğe bağlı Bağ­Kur sigortalılığının bittiği 1994 yılından itibaren tarım Bağ­Kur sigortalılığının aralıksız devam ettirilmesi talebini Kamu Denetçiliği Kurumu’na iletti.
Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde Kamu Başdenetçisi M. Nihat Ömeroğlu, şikayetçinin tarım Bağ­Kur sigortalılığı kapsamında eski tescilli olduğu ve 1992 yılında tescil işleminin yapıldığı tespit edilen şikayetçinin 1990 yılında tescili yapılan Bağ­Kur isteğe bağlı sigortalılığının, zorunlu sigortalılığının başladığı tarihinden bir gün önce sonlandırılması, ayrıca şikayetçinin oda, kooperatif kayıtları ve muhtar beyanının varlığı, bu kayıtların varlığının tarım Bağ­Kur sigortalılığının kanıtlanması yönünde karine olarak kabul edilmesi gerektiği yönündeki Yargıtay Kararları karşısında bu karinenin aksinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aynı güçte kanıtlarla çürütülemediği anlaşıldığından, şikayetçinin tarımsal faaliyetinin devam ettiği kanaatiyle birlikte 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren tarım Bağ­Kur sigortalılığının devam ettirilmesi gerektiği sonucuna vardı.
Kamu Başdenetçisi Nihat Ömeroğlu, 1990 yılında tescili yapılan Bağ­Kur isteğe bağlı sigortalılığının, zorunlu tarım Bağ­Kur sigortalılığının başladığı 1 Ocak 1992 tarihinden bir gün önce olan 31 Aralık 1991 tarihi itibariyle sonlandırılması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na Tavsiye Kararı gönderdi.
SGK Tavsiye Kararının ardından şikayetçinin mağduriyetini sonlandırdı. SGK, Kamu Denetçiliği Kurumu’na gönderdiği cevabi yazıda, şikayetçinin sigortalılığını 29 Mart 2011 tarihinde değil, 1 Ocak 1992 tarihinden başlatılarak güncellenmesi ve 24 Ocak 1990 tarihli isteğe bağlı sigortalılığının tarım sigortasının başlatılacağı 1 Ocak 1992 tarihi itibariyle sona erdirilmesi yönünde gerekli talimatın Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne iletildiğini belirtti.