- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

Ak Parti, Kartal Belediye Başkanı hukuku açıkça çiğnemiştir

Kartal Belediye meclisinde red edilen plan teklifi tartışması büyüyerek devam ederken meclisi de böldü.

Kartal Belediye Meclisinin red ettiği plan teklifi tartışmaları sürerken, Ak Parti Kartal İlçe Başkanlığı tarafından konuyla alakalı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamaya göre;  “4 Haziran 2015 tarihinde Kartal Belediye Meclisinde bir Holding’e ait İmar dosyasına yapılan itiraz, Kartal Belediye Meclisinin gündemine gelmiş ve yaklaşık 350 dairelik bir İmar artışı içermesi sebebiyle milletin meşru iradesi olan Kartal Belediye Meclisi tarafından reddedilmiştir.  Konunun; basında çarpıtılarak yer alması ve bir algı operasyonu yapılmak istendiğinin görülmesi üzerine kamuoyunda doğru bilinmesi adına Ak Parti Kartal İlçe Başkanlığı olarak açıklama yapılması zarureti doğmuştur.

Söz konusu Holding’e ait parseller için Nisan ayı Meclisinde ilgilisinin talebi üzerine bir İmar Plan teklifi görüşülmüş ve Plan teklifi bugüne kadar onlarca örneğinde olduğu gibi İmar Komisyonunun tadilatı ile Kartal Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile karara bağlanmış ve Kartal Belediye Başkanı bu kararı onaylamıştır.

Tadilen (isteğin bir kısmının gerçekleşmesi) onaylanan planla ilgili olarak planın kesinleşme süreci İBB Meclisi tarafından verilecek kararın ardından askı süresinin dolması ile gerçekleşecek ve ilgilisinin itiraz hakkı askı süresinde mümkün olacaktır. (Plan Yapım Yönetmeliği Madde 33) İlçe Belediyesinin kararının ardından ilgilisinin bir itiraz hakkı hukuken söz konusu değildir. Buna rağmen itirazın Belediye Başkanının onayı ile Belediye Meclisi gündemine alınması çok açık bir hukuksuzluktur.

Bu hukuksuz itirazın 01.06.2015 tarihinde Meclis Gündemine alınması Ak Parti Meclis Grubunun itirazına rağmen kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edilmiştir. 04.06.2015 tarihinde yapılan oylamada 18 üyenin evet oyuna karşın 19 üyenin Hayır oyu ile hukuksuz itiraz reddedilmiştir.

Kamuoyunun bilmesi gereken hususlar başlıca şunlardır ki;