MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kartal Gazetesi » Eğitim, Manşet, Toplum » Eğitimde Değişen Bir Şey Yok
Eğitimde Değişen Bir Şey Yok


Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan eğitimde  gözle görülür bir değişikliğin olmadığını ifade ediyor ve ekliyor:

2009-2010 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılı sorunlarla sona eriyor. Bilindiği gibi eğitim camiası 2009-2010 eğitim-öğretim yılına Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU ile başladı. Görevini ÇUBUKÇU’ya devreden Hüseyin ÇELİK ardında usulsüz atamalar, kadrolaşmalar, vekâleten yönetilen kurumlar, kölelik sistemini andıran öğretmen istihdamı, eğitim çalışanları ile kötü ilişkiler ve daha sayamadığımız birçok olumsuzluk bıraktı. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun işi gerçekten çok zordu.  Üstelik Hüseyin ÇELİK, milli eğitimin otomatik pilota bağlandığını söyleyerek, eğitimde işlerin yine aynı şekilde yürüyeceğinin sinyalini vermişti.

Türk Eğitim-Sen olarak her şeye rağmen, Sayın Nimet ÇUBUKÇU’dan umutluyduk. ÇUBUKÇU’nun eğitimde yaşanan yanlışlıklara karşı gerekeni yapacağını düşünüyorduk. Ancak yanıldığımızı bugün çok daha iyi anlıyoruz.

40 bin öğretmen atamasıyla eğitim sağlıklı yürütülemez

Türkiye’de milli eğitim sistemi ne yazık ki dünya yarışında çok geridedir. Okullarımız gerek fiziki mekân, gerekse ders araç-gereçleri açısından yeterli donanıma sahip değildir. Okullar, domuz gribinde de görüldüğü üzere salgın hastalıklara karşı hazırlıksızdır; öğrenciler, öğretmenler ve eğitim çalışanları sağlıksız ortamlarda eğitim-öğretim yapmaktadır. Derslik sayısı ihtiyacı karşılamazken, öğretmen açığı OECD ülkeleri temel alındığında ilköğretim ve ortaöğretimde toplam 314 bin 505’tir. Bugün atama bekleyen öğretmen sayısı 310 bin iken, yeni mezunlarla birlikte bu rakam 360 bin’e çıkacaktır.

Tüm bu gerçeklere karşın, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, Şubat ayında öğretmen ataması yapılmayacağını, 2010 yılında Ağustos ayında sadece 40 bin öğretmen alınacağını açıklamıştır. Bu, iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Yılda bir kez ve sadece 40 bin düzeyinde yapılacak öğretmen ataması hangi ihtiyacı karşılayacak, hangi beklentilere cevap verecektir? Şubat ayında atama yapılmadığı takdirde, Aralık döneminde atama başvurusunda bulunmayan öğretmen adayları için süreç sıkıntılı olacaktır. Çünkü KPSS puanının geçerlilik süresi dolacak birçok öğretmen adayı bulunmaktadır. Bu öğretmen adayları, Şubat’ta da atama yapılacağı düşüncesiyle hareket ederek, Aralık ayında yapılan atamalara başvurmamıştır. Ayrıca 10 bin kadrolu öğretmen alımında binlerce sözleşmeli öğretmen kadroya geçmiştir. Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlerin eğitim verdiği okullarda bugün öğretmen sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu da öğrencilerin eğitiminin aksamasına yol açmaktadır. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Şubat’ta öğretmen ataması mutlaka yapılmalıdır. Şubat ayında öğretmen ataması yapılmaması öğretmen adaylarını mağdur etmekten ve öğretmen açığı sorununu çözümsüzlük olarak bırakmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Sözleşmeli öğretmenlere kadro sözü bakana hatırlatılacaktır

Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, sözleşmeli öğretmenlere kadro sözü vermiş, ancak aylar geçmesine rağmen bu söz yerine getirilmemiştir. Üstelik ÇUBUKÇU, her soru yöneltildiğinde sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesiyle ilgili Maliye Bakanlığı ile çalışmaların sürdüğünü söylemiştir. Öte yandan Maliye Bakanlığı, Bakan ÇUBUKÇU’yu yalanlarcasına bu yönde bir çalışma olmadığını açıklamıştır. Kime inanacağını şaşıran sözleşmeli öğretmenlerin umutları giderek tükenmektedir.

Eğitim camiası Milli Eğitim Bakanı’ndan artık konuyla ilgili net bir açıklama beklemektedir. Şayet sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması yönünde çalışma yoksa Bakan ÇUBUKÇU,  “görevimi yerine getiremedim” diyerek, istifa etmelidir.

Konunun en başından beri takipçisi olan Türk Eğitim-Sen, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması ve eğitim çalışanlarının sorunlarını haykırmak için 13 Mart tarihinde büyük bir miting yapacaktır. Sözleşmeli öğretmenlerle birlikte Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısında hak arayacak olan sendikamız, Bakan ÇUBUKÇU’ya, verdiği sözü hatırlatacaktır. 800 bin civarında eğitim çalışanının liderliğine soyunan ÇUBUKÇU’nun bulunduğu makamın hakkını vermesi ve sözleşmeli öğretmenlerin kadro sorununu çözmesi gerekmektedir.

Sözleşmeli öğretmenlere de il emrine atanma hakkı getirilmelidir

Öğretmenlerin eş durumundan tayin hakkı yani il emri uygulaması, ne yazık ki sadece kadrolu öğretmenler için getirilmiş, sözleşmeli öğretmenlere üvey evlat muamelesi yapılmıştır. Ailelerin parçalanmasına, eşlerin boşanmasına neden olan bu durum, binlerce sözleşmeli öğretmeni olumsuz etkilemektedir. Sendikamız, sözleşmeli öğretmenlere de il emrine atanma hakkı getirilmesi için dilekçe kampanyası başlatmıştır. Sözleşmeli öğretmenler, il emri uygulamasının kendileri için de getirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlüklerine dilekçe yazmıştır. Umuyoruz ki, Bakanlık daha fazla zaman kaybetmeden sözleşmeli öğretmenleri eşleriyle, aileleriyle birleştirir. Çünkü eşinden, çocuklarından ayrı görev yapmak zorunda kalan öğretmenlerle başarının yakalanması, sağlıklı bir eğitim-öğretim yapılması mümkün değildir.

 Çubukçu, usulsüz atamalarla mücadelede sınıfta kaldı

Türk Milli Eğitimi Hüseyin ÇELİK döneminde usulsüz atamalarla tanıştı. Adam kayırma, kadrolaşma en çok Hüseyin ÇELİK döneminde yaşandı. Hatta ÇELİK, giderayak 1000 kişiyi usulsüz olarak atadı. Bu atamalar sendikamız tarafından birer birer yargıya taşındı. Yargı bu atamaları iptal ederken, Türk Eğitim-Sen olarak Nimet ÇUBUKÇU’dan usulsüz atamaların tamamını iptal etmesini istemiştik. Ancak Bakanlık, sadece yargının onay vermediği atamaları iptal edeceğini açıkladı. Durum böyle olunca, eğitim çalışanlarının Bakan ÇUBUKÇU’ya olan güveni zedelendi. Son olarak sendikamız, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU döneminde de usulsüz atama yapıldığını belgeledi.  Türk Eğitim-Sen, bazı sözleşmeli öğretmenlerin atama takvimi dışında eş durumundan atamasının yapıldığını ortaya çıkardı. İşte tüm bu gelişmeler, Bakan değişse dahi, AKP’nin eğitim politikalarının değişmediğini, eğitimde ciddi bir kadrolaşmanın yaşandığını, yozlaşmanın olduğunu ve usulsüz atamalar nedeniyle eğitim çalışanları arasında çalışma barışının bozulduğunu ortaya koymaktadır.  

Bakan Çubukçu eğitimi otomatik pilottan çıkaramadı

Göreve gelmesinin üzerinden yaklaşık 9 ay geçmesine karşın, Bakan ÇUBUKÇU, eğitimi otomatik pilottan çıkaramamıştır. Hüseyin ÇELİK döneminde süren yanlış düzen bugün de aynen devam etmektedir. Bu durum eğitimcileri kaygılandırmaktadır. ÇUBUKÇU verdiği sözleri yerine getirmemiş, eğitimin sorunlarını çözmede kararlı davranamamıştır. Bu dönemde eğitim çalışanlarının gerek özlük, gerekse maddi haklarında herhangi bir iyileştirme yapılamamıştır. Öğretmen, memur, hizmetli, daktilograf, teknisyen v.b. eğitim çalışanları bugün hak ettikleri konumda değildir. OECD 2009 eğitim raporuna göre; OECD ülkelerinde ilköğretimde göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 28 bin 687 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen ise 47 bin 747 dolar kazanmaktadır.

Lüksemburg’da göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 49 bin 902 dolar, en üst derecede görev yapan bir öğretmen 101 bin 707 dolar; Almanya’da göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 43 bin 387 dolar, en üst derecedeki öğretmen 57 bin 630 dolar; Kore’de göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 31 bin 717 dolar, en üst derecedeki öğretmen 87 bin 745 dolar; İngiltere’de göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda 30 bin 172 dolar; en üst derecedeki öğretmen 44 bin 507 dolar kazanmaktadır. OECD 2009 yılı eğitim raporuna göre Türkiye’de en düşük derecede görev yapan öğretmen yılda 14 bin 63 dolar, en yüksek derecedeki öğretmen ise 17 bin 515 dolar kazanmaktadır.

Yönetici atamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı geç de olsa kılavuz yayımlamış ve atama takvimi belirlemiştir. Bu, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun ilk ve tek başarılı icraatıdır. Yönetici atama kılavuzuna göre, müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı ile ilgili tüm iş ve işlemler, 17 Mart 2010 tarihine kadar tamamlanmış olacaktır. Ancak Bakanlık, yönetici atamaları konusunda çok yavaş davranmıştır. Bakanlık, kendi yandaşlarını görevde tutma uğruna, kariyer ve liyakat ilkelerini göz ardı etmiştir. Bugün Türkiye’de 25 bin eğitim kurumunun vekâleten yönetilmesi çok acı bir durumdur. Eğitim kurumlarının bunca zaman ehil olmayan kişilerin eline bırakılmış olması Milli Eğitim Bakanlığı’nın ayıbıdır. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı’nın il ve ilçe şube müdürleri atamalarına da harekete geçmesi gerekmektedir. Çünkü il ve ilçe şube müdürleri atamalarında Bakanlık, çözüm merci gibi değil, sorun merci gibi davranmaktadır. Danıştay 2. Dairesinin 12.05.2009 tarihli ve Esas 2009/602 sayılı kararı ile görevler arası geçişi düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 25’inci Maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube müdürlüğü” ibaresinin yürütmesi durdurulduğundan, 2006 yılından sonra söz konusu maddeye göre ataması yapılan tüm şube müdürlerinin ataması iptal edilmeli, görevde yükselme eğitimi ve sınavı ile ilgili takvim bir an önce başlatılmalıdır. Artık Bakanlık keyfi uygulamaları bir kenara bırakarak, vekâleten yönetici dönemini tamamen kapatmalıdır.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 yıllık hedefleri arasında dershaneleri özel okullara dönüştürmek bulunmaktadır. Bu, eğitim-öğretimi ticarileştirmek anlamına gelecektir. Dershanelerin özel okullara dönüştürülmesi konusunda atılacak en küçük bir adım, milli eğitimde özelleştirmenin önünü açacaktır. Türk Eğitim-Sen olarak eğitimin ticaretleştirilmesine ve bu yönde yapılacak çalışmalara tamamen karşıyız. Milli Eğitim Bakanlığı, mevcut kaynaklarını özel okullar ya da dershaneler yerine, devlet okullarına aktarmalı ve eğitimin asli sorunlarını çözmek için kullanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığını, amacı belli olmayan bu uygulamadan bir an önce vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bizler eğitimci olarak; eğitimin sorunlarını çözmekten aciz, eğitim çalışanlarıyla sorunlu, kavgalı bir Bakan görmek istemiyoruz. Bizler, eğitimin yıllarca kanayan yaralarını tedavi eden, eğitimcilere kucak açan, kendini onlardan biri olarak görüp, onların sorunlarına kendi sorunuymuş gibi yaklaşan bir Bakan görmek istiyoruz. Nimet ÇUBUKÇU’nun tüm bu söz ettiğimiz olumsuzluklardan bir ders çıkaracağını ve eğitimin asıl meselelerine eğileceğine inanmak istiyoruz. Bilinmelidir ki; eğitim camiası artık laf değil, icraat beklemektedir.

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

📆 25 Ocak 2010 Pazartesi 10:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Haber Gazetesi sayı

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Başakşehir (A) 32 19 9 4 62 31 +31 66 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Trabzonspor[a] 32 17 11 4 71 37 +34 62
3 Sivasspor (X) 32 16 9 7 52 35 +17 57 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
4 Beşiktaş 32 17 5 10 54 40 +14 56 2020-21 UEFA Avrupa Ligi grup aşaması[b]
5 Galatasaray 32 14 10 8 50 34 +16 52 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu[b]
6 Alanyaspor 32 14 9 9 57 35 +22 51 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu[b]
7 Fenerbahçe 32 14 8 10 55 43 +12 50
8 Gaziantep 32 10 12 10 46 48 -2 42
9 Antalyaspor 32 10 11 11 38 50 -12 41
10 Göztepe 32 10 9 13 40 45 -5 39
11 Kasımpaşa 32 11 6 15 48 54 -6 39
12 Gençlerbirliği 32 9 9 14 39 51 -12 36
13 Denizlispor 32 9 8 15 31 46 -15 35
14 Konyaspor 32 7 12 13 30 46 -16 33
15 Yeni Malatyaspor 32 8 8 16 44 47 -3 32
16 Çaykur Rizespor 32 9 5 18 34 54 -20 32 2020-21 1. Lig
17 Kayserispor 32 8 8 16 39 69 -30 32
18 MKE Ankaragücü 32 6 11 15 30 55 -25 29

BAĞLANTILAR