- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

Kartal Belediye Başkanının yetki kararı mahkemelik oldu

Ak Parti gurubu Kartal Belediye Başkanına verilen yetki kararını yargıya taşıdı. Ak Parti Kartal Belediye Meclis üyesi Av. Muammer Bektaş, geçtiğimiz günlerde Kartal Belediye Meclisinden CHP’nin oylarıyla geçen Belediye Başkanı’na “Davalarda sulh ile tasfiye, ibra, kabul ve feragat yapabilmeleri amacıyla yetki veren meclis kararı” hakkında, yürütmesinin durdurulması ve iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Kartal Belediye Meclisi, asli görevi olan “Belediye Kanunu’nun 18 maddesinin (h) bendinde belirtilen “ vergi resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5 bin TL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragete karar vermek” görev ve yetkisi belediye meclisine aittir” hükmüne rağmen, bu yetkisini kanuna aykırı olarak belediye başkanı Altınok Öz’e devretmişti.

Ak Parti’nin yoğun itirazlarına rağmen teklif, mecliste 16’ya karşı 18 oyla kabul edilmişti.

Ak Parti Meclis üyesi Av. Muammer Bektaş, o meclis kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için İstanbul 7. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.