- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

Boşluklu Döşeme Sistemi Nedir?

Volimax Boşluklu Döşeme Sistemi: 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (TBDY) Uygun, En İdeal Çözüm

Boşluklu Döşeme Sistemi Nedir?

Boşluklu döşeme sistemi, kirişsiz (mantar) döşemenin performans özelliklerinden ödün vermeden döşeme plağının ağırlığını azaltan, yapının deprem performansını artıran bir sistemdir.

Kirişsiz boşluklu döşeme, tasarım yüklerini dört tarafa paylaştırarak kolon/perde ya da kirişlere aktarır.

Boşluklu döşeme kör kalıpları, döşemede her iki doğrultuda çalışan 𝙸 kirişler matrisi oluşturur. Boşluklu döşeme nasıl modellenir? [1]

2018 TBDY’nin Getirdiği Yenilikler

Yaşadığımız coğrafyanın kaçılmaz bir gerçeği olan depreme karşı 2018 TBDY pek çok konuda yeni uygulamaların önünü açmış, pek çok eski alışkanlıklara da sınırlamalar getirmiştir.

Çoğu koşulda yeni yönetmeliğe en uygun döşeme tipi mantar döşemedir. Ancak mantar döşeme yapıyı ağırlaştırır.

Mantar Döşeme Yapıyı Ağırlaştırır

Ağırlaşan yapının tasarımı ilave elemanlar ile döngüsel olarak yapıyı daha da ağırlaştırır. Yapının zati ağırlığı arttıkça deprem kuvvetlerinin etkileri, döşemede oluşacak sehimler vb. de artacaktır. Ayrıca zemin koşullarına bağlı olarak ağırlaşan yapı, zemin iyileştirme maliyetlerinin de artmasına sebep olur.

Tek Doğrultulu Asmolen Döşeme Yeni TBDY’de Çok Kati Sınırlandırılmıştır

“Asmolen” tabir edilen geleneksel tek doğrultulu dişli döşemelerin tasarımı yeni yönetmelikte pek çok kurala bağlanarak sınırlandırılmıştır. Bunun yerine “kaset” tabir edilen çift doğrultulu dişli döşemeler yapılabilir. Ancak bu tasarımda da kaset kalıp kullanılarak boşluk oluşturmak yerine özellikle konut projelerinde strafor (EPS) dolgu yapılmasının TBDY açısından yorumlanması gereklidir. Ayrıca EPS dolgular ciddi yangın riski de oluşturabilir.

Boşluklu Döşeme Sisteminin Avantajları

Mantar Döşemeye Kıyasla

Boşluklu döşeme sistemi ile tasarlanan döşemeler mantar döşemeye göre yapının zati ağırlığını %25’e varan oranlarda azaltabilir.

Örnek karşılaştırma tablosu:

Çift Doğrultulu Asmolen Döşemeye Kıyasla

Boşluklu döşeme sistemi ile tasarlanan döşemeler, çift doğrultulu asmolen döşemeye kıyasla daha rijit bir diyafram oluşturarak yapının deprem dayanıklılığını artırmaktadır. Asmolen olarak da tabir edilen dişli döşemelerde genelde 30-35 cm derinliğine sahip kirişler bulunmakta ve çok az perde kullanılmaktadır. Yatay yükleri karşılayarak bu yükleri düşey elemanlara aktarması gereken ana kirişler, maksimum 35 cm derinliğinde olması sebebi ile özellikle 5 kat ve üzeri yapılarda yetersiz kalmaktadır. Oysa, 2018 TBDY’e göre kirişsiz döşemelerde yeterli perde kullanımıyla depreme karşı daha rijit yapılar inşa edilebilmektedir.

Ayrıca boşluklu döşeme sistemi, EPS dolgulu sistemlerde yangın sırasında oluşabilecek gaz sıkışması, zehirli duman salınımı ve/veya damlayarak yangına katkıda bulunma ihtimallerini tamamen bertaraf eder.

Örnek karşılaştırma tablosu:

Referans Proje: İTÜ Arı 7 Teknokent, DBH Global

İTÜ Teknokent Arı7, İstanbul [2]

40 cm plak döşemeye kıyasla avantajları: