- Kartal Gazetesi - https://kartalgazetesi.com -

EMROLUNDUĞUN GİBİ…

Bir insanın ağlıyor olması mutsuz olduğunu göstermez,

Gülüyor olması da mutlu olduğunu,

Ama birileri hep ağlıyor,

Birileri de hep gülüyorsa,

Durup, düşünmek gerek.

Nedendir diye?

Bir insanın aç olması fakir olduğunu,

Tok olması da zengin olduğunu göstermez,

Ama birileri her zaman aç,

Birileri de her zaman tıka basa, çeşit çeşit tok ise,

Durup düşünmeli insan,

Bir adaletsizlik, bir haksızlık var mıdır diye?

Ve sen; her daim karnı tok, sırtı pek geziyorsan,

Etrafındaki açlık, yoksulluk, işsizlik seni rahatsız etmiyorsa,

Açlığı, yoksulluğu, işsizliği, geçim sıkıntısını görmezden geliyor, inkâr ediyorsan,

Bil ki; aç bebeklerin, ağlayan çocukların, anaların, babaların, fakir fukaranın, işsizlerin, aşsızların, ekmeği, hakkı, vebali senin de kursağındadır.

Ve sen; birilerini adaletsizce doyuran, birilerini de aç bırakan düzenin tokları ve güçlüleri arasında olma.

Haktan, hukuktan, adaletten, insanlıktan ayrılma ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol.

Hesap günü geldiğinde; iş işten geçmiş olur, dilin dönmez, elin varmaz, gücün yetmez olur.