MENÜ ☰
Pilot Garage Kartal
Kartal Gazetesi » Flaş, Toplum » Başbakan Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu
Başbakan Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu


Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bostan yaptığı basın açıklamasın da:

“Türkiye Kamu-Sen olarak eylemlilik sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bütün iyi niyetli gayretlerimize rağmen rağmen, siyasi irade kamu çalışanlarının makul ve haklı taleplerini görmezlikten gelmiştir. Bütün çağrılarımıza rağmen, altına attığı imzanın gereğini yerine getirmeyen siyasi iradenin Başbakanı Tayip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Suç duyurusu dilekçemizde, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasına göre, Bakanlar Kurulunun, toplu görüşmeler sonunda imzalanan mutabakat metinleriyle ilgili idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirmesi ve kanun tasarılarını TBMM’ye 3 ay içinde sunması gerektiği hususuna dikkat çektik.

Toplu görüşmeler sonunda geçen yıl 29 Ağustosta mutabakat metni imzalandığı hatırlatılan suç duyurusu dilekçemizde, ”Başbakan Erdoğan’ın, yürütme organının başı olarak, geçen yıl imzalanan mutabakat metninin gereğini yerine getirmediği ve yasa hükmünü uygulamaktan imtina ettiği” ni belirttik.

Başbakan Erdoğan’ın ”Görevini kötüye kullandığı” na işaret ederek hakkında kamu davası açılmasını istedik.

Siyasi irade, imza attığı mutabakat metinlerinin gereğini yapmadı. Uzlaştırma Kurulu ve uluslararası hükümleri hiçe saydı.

İmza altına alınan hükümlerden yalnız 2’si bütçede yer aldı, 6’sı da Başbakanlık genelgesiyle yürürlüğe kondu. Ancak kalan yaklaşık 15 madde bütün uyarılarımıza rağmen yürürlüğe konulmadı” dedi.

İlgili Dilekçe:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na

ŞİKAYETÇİ                          : Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

Vekili                                    : Av. İlhan KARA

Dr. Mediha Eldem Sokak No: 85 Kocatepe/ANKARA

ŞİKAYET EDİLEN             : Recep Tayyip ERDOĞAN- (Başbakan)

Başbakanlık/ANKARA

DAVA KONUSU                  :Kamu davası açılması

SUÇ TARİHİ                         : (29.08.2008 tarihinde imzalanan mutabakat metninin icrası için gereken 3 aylık sürenin geçmesinden itibaren aşağıda zikredilen suç tekrarlanarak devam etmektedir.)

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkil Türkiye Kamu-Sen 4688 sayılı yasa kapsamında  üyelerinin hak ve menfaatlerini koruma noktasında Toplu Görüşmelere katılma hakkına haizdir.

2- 2008 Yılı Toplu Görüşmeleri; 15-29 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleştirilmiş, 29.08.2008 tarihinde taraflar görüşme taleplerinde mutabakat vararak mutabakat metnini imza altına almışlardır.

3-4688 sayılı yasanın  34. maddesi “Toplu görüşme en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde anlaşmaya varılırsa, düzenlenen mutabakat metni taraflarca imzalanır. Mutabakat metni, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idarî ve icraî düzenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.”Hükmünü içermekte olup mutabakat metni hükümleri gereğinin yerine getirilmesini emredici olarak ifade etmektedir. 4-Şikayet edilen; çerçevesi uluslar arası sözleşmeler, Anayasa ve kamu görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin düzenleme olan 4688 sayılı yasanın çizdiği hak ve yükümlülükleri ihlal ederek,kamusal anlamda görevini yasaların emrettiği şekilde kullanmamış, yürütme organının başı sıfatına haiz olmasına rağmen  yasaların belirlemiş olduğu usul ve esaslar dışında işlem tesis etmiş, Müvekkil Konfederasyonun tüm başvurularına ve  4688 sayılı yasanın emredici hükümlerine rağmen mutabakat metninin gereğini yerine getirmemiştir. Şikayet edilen daha önce taraflarca imza altına alınan 2005 yılı mutabakat metninin icrası aşamasında da aynı tavrı sergilemiş, yasa hükmünü uygulamaktan imtina etmiştir.

Türk Ceza Kanunun 257/1-2 maddesinde ise; Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hükümlerine yer vermekte olup, şikayet edilenin yukarıda belirtilen fiilleri cezalandırılmaktadır.

İSTEM SONUCU: Yukarıda sunulan nedenlerle; TCK’nın  ve 257/1-2  maddelerinde de ifade bulan suç açıkça işlenmiştir. Gerekli kovuşturmanın yapılarak, ilgili hakkında kamu davası açılması hususunda gereğini saygıyla arz ve talep ederim.

Şikâyetçi Vekili: Av. İlhan KARA

EKİ:

1-İlgili yazışma evrakları, 2-2008 yılı mutabakat metni, 3-Onaylı Vekaletname

📆 16 Eylül 2009 Çarşamba 18:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Haber Gazetesi sayı

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

BAĞLANTILAR