MENÜ ☰
Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Kurban Bayramınız kutlu olsun.
Pilot Garage Kartal
Kartal Gazetesi » Yazarlar » DÜŞMANA AŞIK OLMAK
Hamdi Çolak
DÜŞMANA AŞIK OLMAK


Ey Müslüman yönetici kardeşlerimiz! Allah’ımız bir Kur’an(kitab) ımız bir, Peygamberimiz bir, kıblemiz bir. Yolumuz sırat-ı müstekim(İslam Adil Nizamı) bir, baba-

mız Adem(as) bir, bir, bir. Kur’anda dostlarımız önce Allah, sonra Allahın Resulü(sav), sonra mü’minler. (Maide-55) Başka hiçbir velimiz/dostumuz asla yok.

Düşmanlarımız ise, kafir ve müşrik olan yahudi ve hristiyanlar.’’(Maide-82) Allah Kur’an’da; Biz mü’minle

re, Yahudi ve hristiyanları siyasette veli/dost, stratejik ortak edinmememizi emrediyor. Onların sadece birbirle

rinin dostu olduğu, hangi Müslüman onları yönetici veli  edinirse, onlardan olacağı, böyle zalim kavimleri, asla hi

dayete erdirmeyeceği tehlikesini bildiriyor.(Maide-51)

Ey, Müslüman yönetici kardeşlerimiz! İlahi uyarı ve tehditler önümüzde dururken; içimizdeki maşaları ile, 03 Mart 1924’te hilafeti kaldıran, Müslümanları devlet siz, korumasız bırakan Yahudi ve hristiyanları siyaseti- mizde veli/dost edinmek; zulüm araçları olan BM, NATO  İMF, UNESCO, Dünya bankası vb  teşkilatlarına girmek, D-8’i yok saymak, onlarla birlikte Müslüman ülkeleri parçalamak, Müslüman kardeşlerimizi  katletmek  gibi akılla, insanlıkla,  Müslümanlıkla açıklanamayacak bir trajedi; ancak, müslümanın düşmanına aşık olması ola rak ifade edilebilir? Başka izahı varsa, buyurun.

Allah, Kur’an hükümlerine, İslam Adil Nizamına üm metçe, topluca, kopmayacak şekilde sarılmamızı, tefri kaya düşmememizi emrediyor. (Aliİmran-103)

Allah Resulü(sav) de, bizi ‘’Mü’min (kardeş)ler ola rak;  birbirimizi sevme, acıma ve korumada bir vücuda benzetiyor. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa, ateşli hastalığa tu tulurlar.’’şeklinde tanıtıyor. (Buhari, Müslim)

Yine, sizden kim bir kötülük görürse, onu eliyle dü zeltsin. Buna gücü yetmezse, diliyle, gücü yetmezse, kal biyle buğz etsin. Bu ise, imanın en zayıf derecesidir.’’ bu yurarak bize, hedefimizi ve görevlerimizi gösteriyor. (Müslim,Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace)      

Yine ‘’ Sizin içinizden hayra(İslam Adil Nizamına) davet eden, iyiliği emreden, kötülüğü yasaklayan bir ümmet  (İslam Adil Nizamını kuran, koruyan İslam Birli ği) Teşkilatı olsun. İşte, bunlardır kurtuluşa erecekler.’’ buyruluyor (Aliimran-104)

Hz. Ömer, Mısır’ın fetih müjdesi gelince ağlamaya baş lar. Hikmeti sorulunca, ben ağlamayım da kim ağlasın. Bundan sonra Nil kenarında, bir keçinin ayağı kırılsa, Allah onu Ömer’den soracak cevabını verir.

Yukarıdaki ayet ve hadislerin muhatabı müslüman lar, Müslüman yöneticiler! 12 peygamber düşmanı hris tiyan için yürüyen, holokost’u milli üzüntü yapan, Orta doğuda, Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da, düşmanlarımız la birlik olup, akıttığımız 12 milyon Müslüman kanlarını, Ömer(ra)i ağlatan Allah, sizden, bizden sormayacak mı?

’Mü’minler kardeştir’’ ilahi hükmü ile, yukarıdaki ayet ve hadislerin verdiği ilahi görev ve yetkilerimizi ye rine getirmek için yaptığımız bu seslenişimiz, gerçek ve

li/dost, kardeş sesi olarak duyulur, kabul edilir, uygula nır inşaallah!

İslam Birliği teşkilatını kurmak, Müslümanları sahip siz, Peygamberimiz(sav) Efendimize hakarete cevap ve remez acizliğinden, korumasızlıktan; yahudi ve hristiyan kurt ve kuşlarına yem olmaktan kurtarmak, katillerimize aşıklıktan vazgeçerek; hakiki veli ve dostlarımız olan Allah’ı  (cc), Resulü(sav) nü, ve mü’min kardeşlerimizi sevmemiz, aşık olmamız dua ve dileklerimle.

HAMDİ ÇOLAK 

📆 03 Mart 2015 Salı 00:09   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Haber Gazetesi sayı

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

BAĞLANTILAR