MENÜ ☰
Pilot Garage Kartal
Kartal Gazetesi » Eğitim, Manşet, Toplum, Yazarlar » Bütün şube müdürlüğü atamaları iptal edildi
M. Hanifi Bostan
Bütün şube müdürlüğü atamaları iptal edildi


12.12.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 04.03.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde, bazı görevlerde bulunmuş olanların ya da bu unvanları bir şekilde almış olanların merkez ve taşra şube müdürlüğüne sınavsız atanması yer almaktaydı.

Oysa ki; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlükleri görevde yükselmeye tabi kadrolar olup, bu kadrolara atanabilmek için aranan genel ve özel şartlara sahip kişilerin görevde yükselme eğitimi sonrasında yapılan görevde yükselme sınavında başarılı olmaları gerektiği kurala bağlanmıştır. Bu nedenle yönetmeliğin  25. maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube müdürlüğü..” ibaresinin yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle Danıştay’da dava açılmıştı. Bunun üzerine Danıştay 12. Dairesi yönetmeliğin 25. maddesinin 1/c bendinde yer alan “şube müdürlüğü” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Ancak aradan geçen 5 aylık süreye karşın Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay kararını uygulamamış ve bu haksız, hukuksuz uygulamasına devam etmiştir. Bu nedenle Türk Eğitim-Sen olarak Ankara 1. İdare Mahkemesinde Danıştay kararının uygulanmasını ve yürütmesi durdurulan yönetmelik hükmü uyarınca yapılan tüm şube müdürü atamalarının iptali istemiyle dava açtık.

Dava sonuçlandı. Ankara 1. İdare Mahkemesi, Danıştay kararı ile yürütmesi durdurulan hüküm uyarınca, 12.12.2008 tarihinden bugüne kadar olan tüm şube müdürlüğü atamalarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

 

            Ankara 1. İdare Mahkemesinin kararının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: “Danıştay 2. Dairesinin 12.05.2009 günlü ve E: 2009/602 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararı uyarınca Yönetmelik hükmünün yürürlüğe girdiği 12.12.2008 gününden sonra söz konusu yönetmeliğe göre atamaları yapılan şube müdürlerinin atamalarının iptal edilmemesine ilişkin kısımda, idari yargı kararlarının işlemin ilk yapıldığı tarihe kadar etki ve sonuçlarını doğuracak olması dolayısıyla da anılan tarihten sonra yapılan atamaların artık dayanağının kalmaması dikkate alındığında hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin 12.12.2008 tarihinden itibaren yapılan şube müdürü atamalarına ilişkin kısmının yürütmesinin durdurulmasına 21.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuka alerjisi, Danıştay kararının uygulanmamasıyla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bakanlığın, hukuka saygı duyan bir anlayışla hareket etmesi gerekmektedir. Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın yargı kararını uygulayarak, 12.12.2008 tarihinden bugüne kadar olan şube müdürlüğü atamalarını iptal etmesini ve şube müdürlüğü sınavının bir an önce yapılmasını istiyoruz. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.

 

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

Galeri
📆 03 Şubat 2010 Çarşamba 12:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır
Şeref Bey Döner

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Haber Gazetesi sayı

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

BAĞLANTILAR