MENÜ ☰
Ramazan Ayı
Esentepe Avrupa Konutları
Kartal Gazetesi » Basında Kartal, Belediye, Genel, Manşet, Sivil Toplum » Kartal Belediyesi ve Karyapsan’dan o müteahhidin iddialarına cevap geldi

Kartal Belediyesi ve Karyapsan’dan o müteahhidin iddialarına cevap geldiGazetemizde yayınlanan ’CHP’li Başkan Öz’ün Bu Hareketi CHP’li Müteahhidi Çıldırttı, İlginç Uygulama Skandal Sözler‘başlıklı habere Kartal Belediyesinden cevap ve düzeltme metni geldi.

Kartal Belediyesi ve Karyapsan’dan o müteahhit ile ilgili yayınlanan habere yönelik gönderilen cevap ve düzeltme metniyle, ve olayın nasıl cereyan ettiğine ilişkin gerçekler açık olarak ifade edilerek kamuoyunun bilgisine sunuldu.

 Cevap ve düzeltme metni;

     1-Muhatabın imtiyaz sahibi ve yazı işleri müdürü olduğu Kartal Gazetesinin internet sitesinde,’CHP’li Başkan Öz’ün Bu Hareketi CHP’li Müteahhidi Çıldırttı, İlginç Uygulama Skandal Sözler‘ başlıklı bir haber yapılmıştır.

Söz konusu haberin içeriğinin tamamıyla gerçek dışı olması yanında en az bunun kadar vahim olan bir diğer husus ise söz konusu haberi yapan gazetecinin haberi yaparken ne Sayın Kartal Belediye Başkanının ne de haberin diğer muhatabı olan müvekkil Karyapsan Firmasının görüşünü almaması haberi, tek taraflı ve yanlı olarak yapmasıdır. Söz konusu haberi yapan gazetecinin gazetecilik etiği ile bağdaşmayan, vatandaşa doğru haber verme yükümlülüğünü ihlal eden bu tavrını kınıyoruz.

                  Söz konusu haberin yapıldığı bilgisi kendisine ulaşan Sayın Kartal Belediye Başkanınca, derhal Kartal Belediyesi İnternet sitesinde söz konusu haberde bahse konu iddialar yalanlanmış ve olayın nasıl cereyan ettiğine ilişkin gerçekler açık olarak ifade edilerek kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kamuoyunun gerçek ve doğru bilgiyi edinmesini sağlamak maksadıyla haberin diğer muhatabı olan müvekkil Karyapsan Firması tarafından da, bu tekzip metninin düzenlenerek muhatapça, Kartal Gazetesinin aynı sütununda aynı puntolarla yayımlanmasını talep etme zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.                   

       2-Öncelikle belirtmek isteriz ki haberde belirtilenin aksine Kartal Belediyesi asfalt yapım işini Karyapsan A.Ş’ne vermiş, Karyapsan A.Ş ise ihale ile aldığı bu işin yapımı için ECA

Firması ile sözleşme akdetmiştir. Dolayısıyla haberde belirtildiği gibi ECA Firması asfalt yapım işini ihale ile almamıştır. ECA Firması, Ocak ayının başından itibaren gerek WhatsApp mesajları, gerek elektronik postalarla ve gerekse Noter kanalıyla yapılan tüm uyarılara rağmen, sözleşme ile yüklendiği Başkomutanlık caddesi asfalt serim işini yapmamış, yapılan sözlü ve yazılı uyarılara rağmen yapmamakta ısrar etmiştir. ECA Firmasının, Noter ihtarlı son uyarıyı da dikkate almayarak yapmak zorunda olduğu asfalt serim işini yapmamakta direnmesi üzerine bu kez artık sözleşmede yer alan hükme dayanılarak, müvekkil Karyapsan A.Ş, ECA Firması ile arasındaki sözleşmeyi, Kartal 5.Noterliğinin, 15.01.2019 tarihli, 01292 yevmiye nolu ihtarnamesi ile haklı sebeple ve tek taraflı olarak feshetmiştir.

                  Sözleşmenin feshine dair ihtarname ile diğer tüm yazılı uyarılar, ECA Firmasının sözleşmede bildirdiği tebligat adresine gönderilmiştir.

                    Dolayısıyla haberde yer alan,’ECA Firmasının işin yapımı için haber beklediği sırada işinin elinden alınarak, işin ihalesiz olarak başka bir firmaya verildiği yolundaki’ açıklama tamamıyla gerçek dışıdır. Gerçekte ECA Firması sözleşme ile yüklendiği asfalt serim işini tüm uyarılara rağmen yapmamış, yapmamakta ısrar etmiş, bu şekilde sözleşmeyi ihlal etmekle kalmamış, kamu hizmetinin yapılmasını da uzun süre engellemiştir.

                  İşte bu koşullarda tamamıyla yasaya ve usule uygun biçimde, müvekkil Karyapsan A.Ş tarafından, ECA Firmasının sözleşmesinin haklı sebeple ve tek taraflı olarak feshedilmesinden sonra, asfalt serimine dair kamu işinin bekletilmemesi, kamu hizmetinin daha fazla aksamaması maksadıyla ivedi olarak Öz Baraklar isimli Firma sahibi ile anlaşmaya varılmış ve bu anlaşma çerçevesinde, 19.01.2019 Cuma günü, Başkomutanlık caddesinde sözkonusu habere konu asfalt serimine başlanmış ve 150 ton asfalt dökülmüştür. Asfalt serimi devam ederken bu durumu haber alan ECA Firması yetkilileri olay yerine gelerek, açık şekilde  asfalt serimine engel olmuşlardır. Bu durum olay anında tutulan yazılı tutanaklarla sabittir. Asfalt serim işini yapan Firma sahibi, bu şartlarda işi olduğu yerde bırakarak gitmiş ve ECA Firması bu şekilde bir kez daha kamu hizmetinin yerine getirilmesine engel olmuştur.

                Tekzibe konu haberde, haksız olarak aradan çıkarılan ve kamuoyuna mağdur olarak lanse edilen ECA Firması, gerçekte cari hesap gereğince Karyapsan A.Ş’den olan hakediş alacaklarının ödenmesi ve sözleşmenin feshi konusunu görüşmek üzere iki ayrı kez müzakere masasına davet edilmesine rağmen, kurulan her iki  müzakere masasından da  “biz haber vericez” diyerek kalkmış ve bir daha dönüş yapmayarak sözleşme sürecini içinden çıkılmaz hale getirmiş, kilitlemiştir.

                 Dolayısıyla ECA Firması yapılan haberde gösterildiği gibi mağdur olmayıp tam tersine,  müvekkil Karyapsan A.Ş tarafından yapılan her türlü ödeme teklifini kabul etmeyip, aynı zamanda sözleşme ile yüklendiği kamu işini yapmayarak ve yapılmasını engelleyerek bu şekilde Kartal Belediyesini ve Karyapsan A.Ş’ni mağdur ettiği gibi daha da önemlisi Kartal Halkını mağdur etmiştir.

                ECA Firmasının tüm bunları yapmaktaki gerçek maksadı ise tekzibe konu Kartal Gazetesinin söz konusu haberinin yapılması ile açık olarak ortaya çıkmıştır ki ECA Firmasının gerçek amacı, Kartal Belediye Başkanını başarısız gibi göstererek parti içi adaylık sürecine bu şekilde Belediye Başkanı aleyhine etki etmektir.                            

     Halkın doğru bilgi edinme hakkına duyduğumuz saygı gereği kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

📆 27 Ocak 2019 Pazar 00:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır
Esentepe Avrupa Konutları

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Gazetesi Ekran görseli web anasayfa

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

BAĞLANTILAR