SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

AK Parti 31 Mart 2024 Mahalli Yerel Seçimleri Aday Belirleme Süreci başladı

Yayınlanma:
ABONE OL

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre;

AK Parti; Neredeyse bir çeyrek asrı geride bırakırken… Daha şimdiden ‘bu büyük davaya adanmış’ olduğunun idraki içinde geçmiş ve geleceği kopmaz bağlarla birbirine bağlamış… Mazinin yüce değerlerini âtinin aydınlık ufuklarına nakşetmiş… Siyasete, kaybettiği itibarını yeniden kazandırmış, milletin bağrından çıkıp yine ve her zaman milletinden güç almış Cumhurun göz bebeği parti halini gelmiştir.

Davamızı ayakta tutan iki ana unsur vardır. İlki Türkiye’ye, ikincisi ise dünyaya ilişkin öneri ve tespitlerinden oluşmaktadır. Bunlar aynı zamanda milletimize karşı sorumluluğumuz olan “Güçlü ve Büyük Türkiye” ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkündür” idealidir.

AK Parti sadece siyasi parti değil, aynı zamanda bir dava hareketidir. Bu anlayış ve fikirle AK Parti ülkemizin son iki asırlık siyasi tarihindeki milli değer ve düşünceleri temsil eden ve medeniyetimizin çizgilerini takip eden bir siyasi hatta ilerlemiştir. Böylelikle, bir siyasi parti kimliğinin çok ötesinde ve derinlerinde bir anlayışa sahip olmuştur.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Yerel Seçimlerine de yine aynı duygu ve inançla AK Partimizin esasları doğrultusunda iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz.

Bunlarla birlikte; AK Parti Genel Merkezimizin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında 09 Kasım 2023 tarihi itibari aday adaylık başvuru süreci başlatılmıştır.

Toplanan bağışlar Gazze’li kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanmışı için AFAD’a ulaştırılacaktır.

          31 Mart 2024 Yerel Seçim aday adaylık başvuru sürecçleri ile ilgili aşağıdaki hususları kıymetli basın mensuplarımız paylaşmak istiyoruz.

1. BAŞVURU TARİHLERİ

Aday adaylığı başvuruları aşağıda gösterilen tarihler arasında yapılacaktır.

a) Belediye Başkanlıkları için Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2023

Bitiş Tarihi: 17 Kasım 2023

b) Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelikleri için Başlangıç Tarihi: 9 Kasım 2023

Bitiş Tarihi: 3 Aralık 2023

(Başvurular, hafta sonları da kabul edileceğinden teşkilat binaları açık ve müracaat almaya hazır tutulacaktır).

2. BAŞVURU YERİ

Aday adaylığı başvuruları aşağıda belirtilen parti teşkilat kademelerine yapılacaktır.

a)  Belediye Başkan Adaylıkları:

Büyükşehir ve İl Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe ve Belde Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

b)  İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi Adaylıkları:

İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyelikleri aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İlçe Başkanlıklarına yapılacaktır.

3. BAŞVURU ŞEKLİ

a)  Adaylık ön başvurusu, başvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların, E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenilen eklerle birlikte sisteme aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Söz konusu bu ön başvuruyu kendi imkanlarıyla yapamayanlar ilgili teşkilat birimine bizzat başvurarak yaptırabileceklerdir.

b)  Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaktır. Aksi halde başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvuru formları, ilgili Teşkilat Kademesince “Gelen Evrak” kayıt defterine tarih ve sıra numarası verilmek suretiyle kaydedilecek ve aday adayı başvurusunu yapana, başvurunun alındığına dair tarih ve sıra numarasını gösterir “alındı belgesi” imzalanıp mühürlenerek verilecektir. (EK:1)

4. BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

a)  Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi (Hangi adaylık türü ile ilgili olduğu belirtilerek adliyelerden veya e-Devlet üzerinden),

b)  Diploma fotokopisi (Başvuru sırasında parti yetkilisi tarafından aslı görülmek suretiyle onaylanacak veya e-Devlet üzerinden),

c)  Nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C Kimlik numarasını gösterir şekilde),

d)  Askerlik durum belgesi (Askerlik şubesinden veya e-Devlet üzerinden alınacak),

e)  Bağış dekontu (Bağışlar, 9 Kasım 2023 tarihi ve sonrasında, aşağıdaki 5.maddede belirlenen AFAD hesaplarına yatırılmış olmalı ve dekonta aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il/ilçe yazılmalıdır),

f)  Adaylık için istifası zorunlu olan kimselerin, ilgili mercilere sunulmuş istifa veya emeklilik dilekçelerinin fotokopisi,

g)  Engellilik oranı %40 ve üzerinde olan aday adayları ‘Engelli Kimlik Kartı’ veya ‘Sağlık Kurulu Rapor’ fotokopisi.

5. BAŞVURU İÇİN BAĞIŞ MİKTARI ve BAĞIŞ YAPILACAK YER

Belirlenen bağışlar; tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazze’li kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarının karşılanması için AFAD üzerinden iletilecektir.

Bağışlar, söz konusu sebeple açılan AFAD hesaplarından herhangi birine yatırılacaktır. Banka dekontunda aday adayının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi ve aday adayı olduğu il/ilçe yazılacaktır.

(AFAD tarafından Gazze’li kardeşlerimiz için açılacak olan hesaplara ilişkin banka ve IBAN numaraları en geç 08.11.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin İl Başkanlıklarına bildirilecektir.)

BAŞVURU ESNASINDA ÖDENECEK BAĞIŞ MİKTARI

· Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylarından 50.000 TL (Elli Bin Türk Lirası)

· İl Belediye Başkan Aday Adaylarından 30.000 TL (Otuz Bin Türk Lirası)

· İlçe Belediye Başkan Aday Adaylarından 20.000 TL (Yirmi Bin Türk Lirası)

· Belde Belediye Başkanı Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)

· Büyükşehirlerdeki Belediye Meclisi Aday Adaylarından 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)

· İl Genel Meclisi üyesi ve Büyükşehir olmayan diğer illerin Belediye Meclisi üyesi aday

adaylarından 5.000 TL (Beş Bin Türk Lirası)

ÖDENECEK BAĞIŞLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

· Aday adaylarından ödedikleri bağışın dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

· Kadın ve 18-30 yaş arası genç (31.03.2006-31.03.1994 arası doğumlular) aday adaylarından belirlenen bağış miktarının 1⁄2’si, engelli aday adaylarından ise 1⁄4’ü alınacaktır (Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı %40 ve üzeri olan engelliler söz konusu bu imkandan istifade edebilecek olup bu kimselerin engelliliğine dair “Sağlık Kurulu Raporu” veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen “Engelli Kimlik Kartı” suretini ibraz etmeleri gerekmektedir).

· Adaylık başvurusunda bulunan kimseden, AFAD Bağış Hesabına yatırılan bağışın, aday olamaması durumunda geri talep etmeyeceğine dair, taahhütname alınıp başvuru formuna eklenecektir (EK:2).

6. ADAY OLAMAYACAKLAR

· Kanuni şartları taşımayanlar,

· AK PARTİ tüzüğüne göre yetkili parti disiplin kurullarının kararı ile partimizden ihraç edilenler,

· Tüzüğün 58.maddesine göre ihraç kararı gerektiren bir fiil nedeniyle işten el çektirenler,

· Partimiz Milletvekillerinin birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları milletvekilinin seçim çevresinden, İl ve İlçe Başkanlarının birinci ve ikinci derece kan ve sıhri hısımları ise il veya ilçe başkanının görev yaptığı il veya ilçeden aday olamazlar.

7. ADAYLIK İÇİN İSTİFASI GEREKENLER

a) Hâkimler ve savcılar,
b) Yüksek yargı organları mensupları,
c) Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,
d) Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,
e) Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından    işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri,
f) Subaylar ile astsubaylar,
g) Siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,
h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar, 2839 sayılı Kanun’un 18. maddesi uyarınca görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmak zorundadır.

Kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların, emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerekmektedir.

8. BAŞVURULARIN GENEL MERKEZE GÖNDERİLMESİ

İl başkanlıklarına yapılan aday adaylığı başvuruları, aşağıdaki şekilde Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na teslim edilecektir.

Dosyaların Hazırlanması;

· İl başkanlıklarına yapılan başvuruların tamamı evrak asıllarıyla birlikte her bir başvuru ayrı bir şeffaf dosyaya konulmak suretiyle klasörlere, aday adaylarının ad ve soyadına göre alfabetik sırada düzenli biçimde yerleştirilecek ve klasörün üzerine o İl’in büyük harflerle adı yazıldıktan sonra aday adaylarının alfabetik sırada ad ve soyadı listesi eklenecektir.

· Birden fazla klasör kullanılan durumlarda klasörlere numara verilecek ve İl adı her klasör üzerine yazılacaktır. Bu durumda aday adaylarının ad ve soyadı listesi, sadece 1 klasöre konulacaktır.

· Aday adaylığı başvuru formlarının birer fotokopisi alınarak İl başkanlıklarınca muhafaza edilecektir.

· Genel Merkez’e yapılan aday adaylığı başvurularının birer sureti, Genel Merkez tarafından, teslimat sırasında İl başkanlıklarına verilecektir.

Dosyaların Genel Merkeze Teslimi

  • Yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyaları, İl Başkanı veya İl Seçim İşleri Başkanı ile İl Sekreteri tarafından en geç 18 Kasım 2023 Cumartesi günü saat 19.00’a kadar Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığına alındı belgesi karşılığında bizzat teslim edilecektir.
  • Zorunlu hallerde teslimat şartları için Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı ile görüşülecektir. Başvuru dosyalarında tüm evrakların eksiksiz olduğu kontrol edilecektir.

9. ADAY BELİRME USULÜ

Tüm seçim çevrelerinde, Parti adaylarının tespiti ve sıralamasında Merkez Yoklaması usulü uygulanacaktır.

10. ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE SEÇİM KURULLARIN BİLDİRİLMESİ

·Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkan Adaylarının, İl İlçe Seçim kurullarına bildirilme şekli, Merkez Yürütme Kurulu Kararları ile belirlenerek, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Seçim Kurullarına teslim edilecektir.

·İlçe Belediye Meclisi ile İl Genel Meclisi asıl ve yedek üye adaylarının belirlenme ve seçim kurullarına verilme şekli Merkez Yürütme Kurulu Kararları ile belirlenerek, Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili Seçim Kurullarına teslim edilecektir.

İlgili Haberler

Genel
22 Temmuz 2024
Türküler Yarıda Kaldı, Lütfü Ortakale Aramızdan Ayrıldı…

Konuk Yazar, Marmara Üniversitesi YADYO Müdürü Prof. Dr. Halûk Harun DUMAN, TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Erzurumlu Lütfü Ortakale’nin vefatı sonrası bir yazı kaleme aldı. *   Türküler Yarıda Kaldı, Lütfü Ortakale Aramızdan Ayrıldı…   Gitti gelmez bahar yeli, Şarkılar yarıda kaldı, Bütün bahçeler kilitli, Anahtar tanrıda kaldı…   ÜNLÜ ŞAİR Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956), […]

Genel
22 Temmuz 2024
İstanbullular Hazırlıklı Olun! 24 Saat Sürecek: Resmen Nefes Alınmayacak

Son dakika uyarısı İstanbul için geldi. Tam 24 saat sürecek, resmen nefes alınmayacak. Herkes hazırlıklı olsun. Türkiye’de sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Bugün haftanın en sıcak günü olacak. Özellikle İstanbul için gün oldukça zorlu geçecek. Meteorolojik kaynaklar uyarı yaptı. Bugün evden dahi çıkmayın. İşte İstanbul için kritik uyarı detayları… İSTANBUL İÇİN KRİTİK 24 SAAT Hava […]

Genel
21 Temmuz 2024
Tüm Türkiye’ye 22 Temmuz Uyarısı! Yarın 08.30’da Başlayacak: Hazırlıklı Olun

Tüm Türkiye için yeni uyarı geldi. 22 Temmuz 08.30’da başlayacak, 24 saat boyunca sürecek. Resmen kırmızı alarm verildi. Son dakika haberi… Bu hafta sıcaklıklar düşüyor, düşecek derken Afrika devreye girdi. Tüm Türkiye için yeni uyarı yapıldı. Yarın yurdumuza Afrika’dan ilave sıcaklıklar geliyor. Haftanın ilk gününde Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının daha da artması bekleniyor. YARIN BU […]

Genel
21 Temmuz 2024
Aydos Ormanındaki yangın söndürüldü mü? Aydos orman yangını son durum

İstanbul Aydos ormanında çıkan yangın söndürüldü mü? Aydos orman yangını son durum ne? İstanbul Pendik’te Aydos ormanında çıkan yangın devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bildirildi. Yangına iki yangın söndürme uçağı, 4 helikopter müdahale ediyor. Ayrıca karadan da çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarına devam […]