MENÜ ☰
Esentepe Avrupa Konutları
Kartal Gazetesi » Yazarlar » MEB’de Büyük Operasyon ve Hak Gaspı Başladı
M. Hanifi Bostan

MEB’de Büyük Operasyon ve Hak Gaspı Başladı 13.08.2009 tarih ve 27318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin, MEB Personel Genel Müdürlüğünün 15.09.2009 tarih ve 77433 sayılı Eğitim Kurumları Yöneticileri konulu ve 2009/73 sayılı genelgelerinin 10/b maddesinin uygulanması için 23.06.2010 tarih ve 31131 sayılı Zorunlu Yer Değiştirmeler konulu yazılı emirleri gereği 01.07.2010 tarihi itibariyle bulunduğu kurumda beş yılını dolduran yaklaşık 15 bin okul müdürünü zorunlu yer değişikliğine (rotasyona) tabi tutmaktadır. Bununla ilgili bazı illerde zorunlu rotasyon için 5 yılını dolduran okul müdürlerinin görev yaptığı okullar münhal (açık) ilan edilerek MEB’de en büyük operasyon ve kıyıma start verildi.

Milli Eğitim Bakanını ve yetkilileri bu haliyle zorunlu rotasyonun uygulanması halinde büyük haksızlıklara neden olacağını ve birçok suiistimale zemin hazırlayacağı konusundaki uyarılarımız dikkate alınmamış olmalı ki, zorunlu yer değiştirme işlemi henüz ertelenmemiştir. Ancak İstanbul’da haksız ve hukuksuz işlemler “sağır sultanı” bile uyandıracak boyutlara ulaşmıştır. Nitekim Kadıköy ilçesi Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne 76. Maddeye göre yapılan müdür atamasını İdari mahkeme 29 Nisan 2010 tarihinde iptal etmesine rağmen bu okul İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün münhal ilan ettiği okullar içerisinde yer almamaktadır. Yine Arnavutköy ilçesindeki bir okul müdürü yapılan soruşturma neticesinde görev yeri değişikliği cezasına çaptırıldı. Ancak bu okul müdürü mükâfatlandırılarak Kadıköy ilçesinin en iyi okullarından Şener Birsöz İlköğretim Okulu’na müdür olarak kararnamesi çıkartıldı. Bunlar bizim tespit ettiklerimiz ve duyum aldıklarımız. Kim bilir daha neler var neler !.. Bu haksızlıkları ve usulsüzlükleri yapanlar mı zorunlu rotasyonu gerçekleştirecek? Kurucu Müdürlük konusunda Valiliğe yanlış işlem yaptıranlarla mı beş yılını dolduran okul müdürlerini zorunlu yer değişikliğine tabi tutacaksınız? 

Rotasyonun objektif ölçütlere bağlanması ve personel arasında herhangi bir nedenle ayırıma yol açacak şekilde uygulanılmasından kaçınılması gerekmektedir.

Çıkarılan yönetmeliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işlerlik kazandığı, hiçbir kanun ve yönetmelik maddesinin geriye dönük uygulanmayacağı hukuk kuralı olup, uygulanması durumunda hukuka aykırılık  teşkil edecektir. Bu nedenle zorunlu okul müdürü atamalarının 13.08.2014 tarihinde başlaması gerekmektedir. Anayasamızın temel kurallarından biri olan ve T.C. vatandaşlarına verilen hakların korunması ve geri alınamaz hükmünün dikkate alınması gerekir. Kazanılmış hakların korunması Hukuk Devleti İlkesinin gereğidir. Hukuk Devletinde bütün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması önemli ve temel bir ilkedir. İdari işlemlerin geriye yürümezliği ilkesi de kazanılmış hakların korunması amacını güden ve idarenin faaliyetlerini genel planda sınırlayan bir ilkedir. Kazanılmış hak, objektif bir hukuk kuralının kişilere uygulanmasıyla objektif ve genel hukuki durumun kişisel bir işlemle özel hukuki duruma dönüşmesidir.  

 

              13.08.2009 tarih 27318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi ile bu yönetmeliğin yayınlanmasından önce asaleten görevde olan eğitim kurumu yöneticilerine tanınmış olan kazanılmış haklar güvence altına alınmış olmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 15.09.2009 tarih ve 77433 sayılı Eğitim Kurumları Yöneticileri konulu ve 2009/73 sayılı genelgeleri ve 23.06.2010 tarih ve 31131 sayılı Zorunlu Yer Değiştirmeler konulu yazıları ve İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Zorunlu Yer Değiştirmelerin Duyurusu konulu yazıları ile Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine aykırı uygulama yapılmak istenmektedir. Bu uygulama gerçekleştiği takdirde, kazanılmış hakların ihlâline, aile bütünlüğünün bozulmasına ve Anayasanın hakların geri alınmazlığı ilkesine, Avrupa İnsan Hakları çerçevesinde Hukukun Güvenirliği ilkelerine aykırı durumların oluşmasına ve hak kaybına neden olacaktır.      

            Zorunlu olarak yer değiştirilmeye tabi tutulan yöneticilere 10 adet okul tercihi yapma hakkı verilmekte, ancak ataması yapılamayanların bilgisayar kurası ile atamasının resen yapılacağı yönünde düzenleme yapılmış bulunmaktadır. Bu uygulama objektiflikten, kariyer ve liyakat ilkesinden uzak ve hakkaniyetsiz bir düzenlemedir. Şöyle ki; yıllarca yönetici kadrosunda çalışmış eğitim çalışanlarını kariyer ve liyakat esasları gözetilmeden hak etmedikleri okullara yönetici olarak atanabileceği anlamı çıkmaktadır. Tercihlerine atanamayan yöneticiye ikinci bir duyuru yapılarak atanma hakkı verilmesi gerekli iken bilgisayar kurası ile atama işleminin gerçekleşmesi kabul edilemez. Çünkü zorunlu olarak yer değişikliğine tabi tutulan yöneticiler yıllardır görev yaptıkları kurumların dengi olan ve kurumlarına yakın yerleri tercih etmek istedikleri halde istekleri dışında belki de ikamet etikleri yerden çok uzak yerlere bilgisayar kurası ile atanacaktır.

             Bu ve benzeri nedenlerle eğitim iş kolunda en büyük sendika olarak, Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak yapılması düşünülen rotasyon uygulamasının bu haliyle adil, hak ve hukuka uygun olamayacağını, dolayısıyla bir yıl ertelenmesini ve haksızlığa meydan vermeyecek yeni bir düzenlemenin yapılmasının talep ettik ve halen bu talebimizde ısrar etmekteyiz.

           Sayın Bakan, rotasyonun mevcut eksikleri ile uygulanması halinde, ortaya çıkacak haksızlık ve suiistimallerin, yaşanacak kargaşa ve kaosun bütün sorumluluğu size ait olacaktır.         

           Bir okul müdürünün sağlam kriterler oluşturularak şu okuldan bu okula verilmesi, Türk Eğitim Sen’i rahatsız etmez. Ancak, başarılı insanların harcanması, hak ettiği değeri görmemesi, hak etmediği muameleye tabi tutulması bizi yakından ilgilendirmektedir.

          

Türk Eğitim-Sen

İstanbul Bölge Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan

📆 21 Temmuz 2010 Çarşamba 10:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır
Esentepe Avrupa Konutları

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Gazetesi Ekran görseli web anasayfa

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

BAĞLANTILAR