MENÜ ☰
Pilot Garage Kartal
Kartal Gazetesi » Manşet » “Nefes” Projesi Lansman Toplantısı Gerçekleştirildi
“Nefes” Projesi Lansman Toplantısı Gerçekleştirildi


İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı tarafından desteklenen İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin proje ortağı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi-Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi ile birlikte gerçekleştirdiği “ISTKA/2016/YNY/192-NEFES-Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Hava Filtrasyonu Ar-Ge Merkezi” konulu projesinin lansman toplantısı 1 Mart 2017 tarihinde İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Lansman toplantısına İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU, İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah ORHAN, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kamil ÖZDİL, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP, İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Yakup ÇAĞ, İdari Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Habip YILMAZ, Mali Hizmetler Başkanı Sinan BAYRAKTAR, İstanbul Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Dr. Oktay İNCİ, İstanbul Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Halim Ömer KAŞIKCI, İstanbul Bakırköy Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Semih KORKUT, İstanbul Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Op. Dr. İdris KURTULUŞ, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uz. Dr. Yaşar SERTBAŞ, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali DEMİR, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden Yard. Doç. Dr. Ali KILIÇ, Birlik bünyesinde ve il genelinde görev yapan sağlık profesyonelleri, yöneticileri ve teknik personeller katıldı.

Hedef grupların hastalar, hasta yakınları, sağlık çalışanları, havalandırma, hastane mühendisliği, tekstil sektörü ve sağlık turizminin olduğu “Nefes Projesi” Lansman Toplantısı açılış konuşmasında İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Dekanı Prof. Dr. Ömer Berk BERKALP; “Nefes Projesi-İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimi tarafından yaklaşık 1 buçuk milyon Türk Lirasi bütçe ile desteklenmeye değer bulunmuş olup, 2016 yılı Aralık ayı itibari ile başlamıştır. Projenin ana hedefi; sağlık merkezlerinde hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik çözümler üretmektir. Bu proje kapsamında Tekstil Teknolojileri Tasarım Fakültesi olarak TEMAG Laboratuvarında ileri teknoloji filtrasyon malzemeleri ve maskeler üretilecek, bu ürünlerin aynı zamanda kaynak karakterizasyonu yapılarak akredite test yöntemleri uygulanacaktır.”dedi.

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali DEMİR; “NEFES-Hastane Enfeksiyonlarını Önlemeye Yönelik Hava Filtrasyonları Ar-Ge Merkezi Projesi esasen akademide üniversitede üretilmiş olan bir bilginin uygulamaya, sanayiye geçişinin en güzel örneklerinden biridir. Günümüzün güncel teknoloji konularından olan nano teknoloji alanındaki çalışmalarımız ile önce nano lif üretimi; bu uygulamanın teknolojiye ve sanayiye dönüştürülmesine birlikte şahitlik edeceğiz. Bu çalışmalar kapsamında çapları 100 ile 200 nanometre olan lifler ürettik ve bunlardan üretilen hava filitrasyonları ortamlarıyla da ürünlere dönüştürmeye başladık. Hastanelerde, ameliyathanelerde, yoğun bakım ünitelerinde çok kritik operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Burada önemli bir olgu da ordaki havanın içinde bulunan nesnelerdir. Nefes Projesi kapsamında hayati önem arz eden havayı hazırlayan klima ve havalandırma sistemleri ancak onun da ötesinde filtre elemanları içerisindeki yüksek nitelikli yüzeyleri oluşturmak için nano teknolojinin kullanılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kuracağımız alt yapıyla filtre elemanlarının karakterizasyonu ve bunun da ötesinde ülkemize ithal edilen filtre elemanlarının bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmesi, kalitelerinin onaylanması, bu filtre sistemlerini kullanan veya çalıştıran elemanların eğitimi, bilgi birikimi ve bu bilgi sayesinde daha sağlıklı ve nitelikli bir hastane ve ameliyathane ortamı geliştirmeye katkı vermek istiyoruz.” dedi.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah ORHAN konuşmasında; “Birliğimizdeki 13 sağlık tesisimizde; 879’u nitelikli olmak üzere 3000 yatak kapasitesi vardır. Yoğun Bakım Ünitesi yatak sayımız 407’ye ulaşmıştır. Bu açıdan İstanbul’un en geniş kapasiteye sahip Kamu Hastaneleri Birliği konumundayız. Anadolu Güney Sağlık ailesine 2017 yılında katılacak insan kaynağı enerjisi ve yeni sağlık tesislerimiz ile sağlıklı nesiller yetiştirmeyi, sağlık okuryazarlığını ve sağlık eğitiminin kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Birlik olarak;

sağlık hizmetlerimizin ivmesini arttırmanın yanında; eğitim, araştırma – geliştirme, sosyal sorumluluk projeleri, kurumsal kapasite geliştirme projelerine önem verdik.

Sağlık politikalarında; sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemle; kamu kaynağını etkin, israf etmeden yönetme gayreti içerisindeyiz. Kaliteli, erişilebilir, sürdürülebilir sağlık hizmeti anlayışı için bugün bizi burada buluşturan projemiz gibi; ilim ve bilim için duyduğumuz inanç ve motivasyonla “sağlık alanında araştırma – geliştirme faaliyetlerini” yönetim felsefemizde bir analiz kategorisi olarak kabul ettik. Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde; 2016 yılında 37 ana başlıkta düzenlenen “…kişiler arası iletişim, hasta memnuniyeti, etik ve hasta hakları – sorumlulukları, kesici delici alet yaralanmaları, kişisel koruyucu ekipmanlar ve güvenli kullanımı, el hijyeni, hastane ve bölüm bazlı temizlik…”  verimlilik ve hizmet içi eğitimlerinde sağlık çalışanlarının yaklaşık %95’ne ulaşıldı. İkili İşbirliği Protokolümüz bulunan 17 yükseköğretim kurumunda; 2015 – 2016 döneminde; 22 Doktora ve 59 Yüksek Lisans olmak üzere 81 çalışanımız burslu – kontenjan dahilinde lisansüstü eğitimine devam etti. Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde; 2016 yılında 7326 öğrenci staj uygulaması gerçekleştirdi. Eğitimde erişilebilirliğin ve sağlık bilişimi okuryazarlığının arttırılması bağlamında Birlik uzaktan eğitim sistemi kuruldu. ” dedi.

Ülkemizde özellikle sağlıkta dönüşüm programları çerçevesinde, hastane enfeksiyonları konusunda duyarlılığın artırılmasının sağlandığını, hastane enfeksiyonlarının kontrolüne yönelik çalışmalara destek verecek bir yasal dayanak oluşturulduğunu, enfeksiyon kontrol hemşireliği ve enfeksiyon kontrol hekimi eğitim programları başlatıldığını, ayrıca ülke genelinde tüm hastanelerden veri toplayan ve sonuçlarını yayınlayan ulusal bir sürveyans sistemi kurulduğunu ifade eden Doç. Dr. Ahmet Lütfullah ORHAN; 2015 yılında Hastane Enfeksiyonlarını Önleme ve El Hijyeni Uyum Çalıştayı yapıldığını, Birlik ölçekli Enfeksiyon Kontrol Komitesi oluşturulduğunu, 2016 yılında sağlık tesislerinde Sağlık Bakımı İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi amacıyla  “SHEA (The Society for Healthcare Epidemiyology of America) tarafından yayınlanan “ Hastane Enfeksiyonların Önlenmesi Stratejileri hastanelerin mevcut koşullarına göre uyarlanarak “Hastane Enfeksiyonları Önleme Eğitim ve Uygulama Rehberi” hazırlandığını, 2016 yılında enfeksiyonların önlenmesi amacıyla; sağlık çalışanlarının yaklaşık tamamına el hijyeni eğitimi, koruyucu ekipman kullanımı eğitimi, kesici delici alet yaralanmaları eğitimi verildiğini vurgulayarak Birlik olarak hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalardan bahsetti.

İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Lütfullah ORHAN; “Bu proje kapsamında hastane enfeksiyonlarının önlenmesine ve azaltılmasına yönelik akredite bir ileri filtrasyon Ar-Ge merkezinin kurulumu amaçlanmıştır. Mikroorganizmaların kritik ortamlardan uzak tutulması için değişik yapılarda ileri hava filtresi ürünlerinin araştırılması-geliştirilmesi, tasarımı ve imalatı; bunların standartlara uygun test ve karakterizasyonu, hastane ve kritik ortamlarda havanın standartlara uygun şekilde incelenmesi çalışmaları, merkez bünyesinde yapılacaktır. Proje sonucunda; Nozokomiyal (hastane kaynaklı enfeksiyon) enfeksiyonlara karşı ileri filtrasyon ve havalandırma malzemelerinin geliştirilmesi, üretilmesi karakterizasyonu, yenilikçi yönünü gösteren patentlenebilir ürün ve akademik yayın yapılması, nano yapılı bir filtrenin tasarımı, üretimi ve son ürün haline getirilmesi hedeflenmektedir.”diyerek NEFES projesinin sağlık bilişiminin ve eğitiminin gelişiminde önemli bir yeri olacağı düşüncesiyle;  projenin iyilik, güzelliklere vesile olması temennileri ve proje ekibine teşekkürlerini ileterek sözlerine son verdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU;  “ Öncelikle başta İTÜ gibi Türkiyenin bilim insanları ve bilimin en önemli lideri olan üniversitesiyle İSTKA destekli böyle bir proje ile tanışmak, bilime ve sanayiye sunmak örnek olacak bir uygulamadır. Bu proje kapsamında hastane enfeksiyonlarının önlenmesine ve azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak olması oldukça önemli. Dünyayı yöneten sistem; bilim üretme bazlı. Eğer bilim üretirsek dünyayı yönetme şansı elde ederiz diye düşünüyorum. Üretilen bilimin pratik ve klinik uygulamalarda kullanılır hale getirilmesi önem arz etmektedir. Son 5-6 yıldır Türkiye bilim üretmede tüm finansmanını bilim insanlarının eline vermiştir. Bilim insanlarının eline verilen imkanlara; İstanbul Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği ve İstanbul Teknik Üniversitesinin “NEFES Projesi” güzel bir örnek olacaktır.  Projede emeği geçen tüm bilim insanlarına, İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı), Anadolu Güney Sağlık Ailesine, İstanbul Teknik Üniversitesine teşekkür ederim dedi” dedi.

Lansman Toplantısında İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünden Yard. Doç. Dr. Ali KILIÇ gerçekleştirdiği sunumda projenin genel ve özel amaçları, hedef grubunun seçilme nedenleri, beklenen sonuçlar, teknoloji, eğitim faaliyetleri, tanıtım-basın, proje hazırlık, proje izleme ölçme değerlendirme faaliyetleri, proje ekibi, projenin tamamlanma süreçleri tüm katılımcılara aktarmıştır.

📆 02 Mart 2017 Perşembe 19:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır
Şeref Bey Döner

KARTAL'DA HAVA

İSTANBUL

BLOG

YENİ SAYI
Kartal Haber Gazetesi sayı

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Henüz anket yok.

BAĞLANTILAR